Tájékoztatás 2013. évi iparűzési adóról

Tisztelt Adózó!

A 2013. évre vonatkozó iparűzési adó bevallási nyomtatványt a www.nyirkarasz.hu weboldalról lehet letölteni és a helyi rendelet figyelembevételével kérjük kitölteni:

-A 2013. évi iparűzési adó bevallás határideje: 2014. május 31.

– Az iparűzési adó mértéke 2014-ben is: 1,2%

– Az adóbevallást az Adóhatóságunkhoz (4544 Nyírkarász, Fő út 21.) kell benyújtania

– A fizetendő adóelőleget és adókülönbözetet az ERSTE Bank Nyíregyháza fiókjánál vezetett Nyírkarász Község Önkormányzat 11600006-00000000-24824590 számú Iparűzési adó beszedési számlájára kell átutalni, vagy készpénz átutalási megbízáson befizetni.

– A 2014. II. félévi iparűzési adót 2014. szeptember 15.-ig kell megfizetni.

– Késedelmes fizetés esetén az ERSTE Bank Nyíregyháza fiókjánál vezetett Nyírkarász Község Önkormányzat 11600006-00000000-24819833 számú Késedelmi pótlék beszedési számlára kell teljesíteni.

– Amennyiben az iparűzési adó bevallását határidőn túl teljesítené úgy a bevallással egyidejűleg mulasztási bírságot írunk elő, melynek számlaszáma: 11600006-00000000-24824318.

– Továbbá adóigazolás kérése esetén az illeték mértékét 11600006-00000000-24812001 számú illeték beszedési számlára kell utalni.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és a határidő pontos betartását!

N y í r k a r á s z, 2014. május 20.

                                                                                                     Dr. Biró Róbert sk.

                                                                                                             jegyző

Letölthető nyomtatvány iparűzési adóbevalláshoz