Tájékoztatás a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos változásokról

Tisztelt földtulajdonosok, földhasználók!

Értesítjük önöket, hogy 2013. június 30.-ával változtak a termőföld használatára és a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosítások megismeréséhez az alábbi tájékoztatás közzétételével kívánunk segítséget nyújtani.

1. Továbbra is be kell jelenteni a földhasználati azonosító adatokat!

Azok a földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználók, akik még nem tettek eleget az azonosító adatközlési kötelezettségüknek, az bírság kiszabása nélkül 2013. szeptember 30-ig továbbra is megtehetik.

Ez azt jelenti, hogy az adatközlési kötelezettségüket eddig nem teljesítő

a)      magánszemély földhasználóknak a tizenegy számjegyből álló személyi azonosítójukat, és az állampolgárságukat,

b)      gazdálkodó szervezet földhasználóknak pedig a statisztikai azonosítójukat kell a fenti határidőig közölniük az illetékes járási földhivatalok felé.

A földhasználók a bejelentési kötelezettségüknek az „azonosító adatközlő adatlap” használatával tehetnek eleget a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál postai úton, személyesen. Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető innen.

Külön azonosító adatközlést nem kell teljesíteni, ha a földhasználó 2013. szeptember 30. napjáig földhasználati nyilvántartásba vételre irányuló bejelentést tesz.

Azokat az adatközlésre köteles földhasználókat, akik az azonosító adataikat 2013. szeptember 30. napjáig nem jelentik be, az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) húszezer forint összegű bírsággal sújtja!

Az adatközlés mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól!

2. Újabb határideje van a 2012. december 31-ét megelőzően használatba vett, egy hektár vagy annál kisebb területű termőföldek bejelentésének!

Azok a földhasználók, aki 2012. december 31-ig az egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát már megkezdték és ezt még nem jelentették be, bejelentési kötelezettségüknek 2013. szeptember 30-ig tehetnek eleget.

A földhasználóknak a „földhasználati bejelentési adatlap”-ot kell kitölteniük és azt a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál postai úton vagy személyesen kell benyújtaniuk. Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető innen.

A földhasználati bejelentési kötelezettség továbbra sem terjed ki a zártkerti ingatlanok tulajdonosára, ha a zártkerti ingatlant maga a tulajdonos használja, vagyis ebben az esetben a tulajdonosnak a saját földhasználatát nem kell bejelentenie a földhasználati nyilvántartásba.

A földhasználati nyilvántartási eljárások továbbra is mentesen az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól!

Amennyiben további kérdéseik lennének, kérem, keressék bizalommal az illetékes járási földhivatalok ügyfélszolgálatait.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 2.

Dr. Jászai Tamás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala

hivatalvezető

 Letölthető dokumentumok:

Azonosító adatközlési adatlap

Földhasználati bejelentési adatlap