Tájékoztató a közlekedési támogatás 2012. évi igényléséhez

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit 2011. július 2. napjától a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szabályozza.

A közlekedési támogatás a korábbi évekhez hasonlóan igényelhető, azonban a jogosultság feltételei jelentősen megváltoztak.

2011. július 2. napjától háziorvos, szakorvos illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvéleményt – közismertebb nevén „7 pontos szakvéleményt” – nem állíthat ki.

Az új rendelet lehetőséget ad arra, hogy a meglévő orvosi szakvélemények a hatályossági idejükön belül (a változó állapotúra vonatkozik), de legkésőbb 2012. június 30-ig felhasználhatóak. (a végleges állapotúra vonatkozik)

2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik végleges állapotú szakvéleménnyel rendelkeznek, illetve olyan változó állapotú szakvéleménnyel rendelkeznek, amelynek érvényességi ideje a kérelem benyújtása előtt még nem járt le. Pl. aki változó állapotú szakvéleménnyel rendelkezik és 2011. január 31-én állította ki részére a háziorvos vagy szakorvos, az a szakvélemény egy évig, azaz 2012. január 30-ig érvényes.

A fentieken túlmenően közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg, ebben az évben 71 250,-Ft, továbbá fogyatékossági támogatásban nem részesül.

A közlekedési támogatás az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető és nyújtható be 2012. április 30-ig.