Tanulmányi ösztöndíjpályázat

A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM, valamint a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA közösen TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT hirdet a 2010-es évre:

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7., 8. osztályos, hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos, valamint nyolc évfolyamos gimnáziumok 3. és 4. osztályos magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulói részére

(TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 4,0-4,49 átlag: 25,000 Ft, 4,5-5 átlag között: 30,000 Ft.);

GIMNÁZIUMI, és érettségit adó SZAKKÖZÉPISKOLAI, a hat évfolyamos gimnáziumok 9., 10., 11., 12. osztályos, valamint a nyolc évfolyamos gimnáziumok 9., 10., 11. és 12. osztályos nappali tagozaton tanuló, magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű* cigány diákok részére 4,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig;

(TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 40,000 Ft);

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI, illetve az érettségi után a középiskola által meghirdetett 5., 6. osztálynak megfelelő képzésen, nappali tagozaton résztvevő magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulók részére 4,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig

(TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 30,000 Ft);

FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI, magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány hallgatók részére, akik alapképzésben (BA, BSc) vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton vesznek részt

(TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 90,000 Ft).

Pályázati adatlap beszerezhető a Szociális Szolgálat irodájában, a Rendőrőrsön.

Bővebb felvilágosítás: családsegítő szolgálat munkatársánál: Kocserha Babett

A pályázat beadási határideje: 2010. december 6.

Szociális Támogató, Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat