testületi ülés

Nyírkarász Község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

 

Száma: 172-12/2016.

 

 

MEGHÍVÓ

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján

 2016. december 1-én (csütörtök) 16.30 órakor

tartandó  rendkívüli testületi ülésre összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő Terem (Nyírkarász, Fő út 21.)

 

 

Napirendi-javaslat

 

1.)        Előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztására

Előadó: Szalmási József polgármester

2.)        Előterjesztés az Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 10/2016.(VII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására, egységes szerkezetben történő elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

3.)        Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Szalmási József polgármester

4.)        Előterjesztés az Idősek Otthona Nyírkarász Alapító okiratának módosításáról

Előadó: Szalmási József polgármester

5.)        Előterjesztés Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal és az Idősek Otthona Nyírkarász között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Előadó: Szalmási József polgármester

6.)        Előterjesztés Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal és a Nyírkarászi Óvoda között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Előadó: Szalmási József polgármester

7.)        Előterjesztés Nyírkarász Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének, és a Belső Ellenőrzési Könyvének elfogadására

Előadó: Matyi Andrásné jegyző

 

E g y e b e k

 

Zárt ülés keretében:

 

1.)        Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrész bírálatára

Előadó: Szalmási József polgármester

2.)        Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére

Előadó: Szalmási József polgármester

3.)        Előterjesztés a rendkívüli települési támogatási kérelmek döntésére

Előadó: Szalmási József polgármester

Nyírkarász, 2016. november 25.

 

 

 

 

                            Szalmási József  polgármester