Tűzgyújtási tilalom

Értesítjük a lakosságot, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. augusztus 22. hatállyal az ország teljes területén lévő erdőkre, valamint az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti időre azonnali hatállyal tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Tájékoztatjuk, hogy az utóbbi időben a rendkívüli meleg és a hosszabb ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt az erdő- és mezőgazdaság területén jelentős mértékben megnövekedik az erdő- és avartüzek száma.

Felhívjuk a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy az időjárás következtében az elszáradó növényi részek, különös tekintettel a nagy táblákban termesztett mezőgazdasági haszonnövényekre, mint a kukorica, napraforgó, melyek fokozott tűzveszélyt jelentenek. Különös figyelmet kell fordítani a mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló kialakítására. A szérű és rostnövénytároló területét az éghető hulladéktól, elszáradt gaztól állandóan tisztán kell tartani.

A fokozott tűzveszélyre való tekintettel, kérjük a gazdálkodókat, hogy –az érvényben lévő jogszabályok alapján- saját területükön tegyenek meg minden szükséges technikai, szervezési intézkedést a tűzesetek megelőzése érdekében.

Felhívjuk továbbá a kiskerttulajdonosok és a hétvégi telektulajdonosok figyelmét, hogy a gyomégetésnél fokozott figyelemmel járjanak el, mert a kiszáradt aljnövényzet rendkívül gyúlékony és a gyorsan terjedő tűz könnyen elérheti a nádasokat, erdőket, vagy a lakott területeket.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak ki a járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Kérjük, különös gonddal járjanak el a köztemetők, közterületek lomtalanítása és környezetének rendbetétele során a gazégetéssel.

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti „kis tüzek” eloltásán túlmenően az, hogy arról haladéktalanul értesíteni kell az illetékes tűzoltóságot és a terület tulajdonosát.

A tűzoltóság telefonszáma: 105

A tűzgyújtástól függetlenül az országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében „Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat”. A szabálytalanul végzett tevékenységgel tüzet okozókkal szemben, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértéke:

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett:  min. 100.000 Ft- max. 1.000.000 Ft

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges: min 200.000 Ft- max. 3.000.000 Ft

 

Kis-Szabó Ferenc tű.alezredes sk.

kirendeltségvezető