Van segítség!

Ha bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált, a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegítő Osztálya indokolt esetben az alábbi támogatásokat nyújtja az Ön részére:

Azonnali pénzügyi segély:

Lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha ezek megfizetésére az áldozat a bűncselekmény / tulajdon elleni szabálysértés következtében nem képes. Méltányossági döntés alapján adható.

A bűncselekmény / tulajdon elleni szabálysértés elkövetésétől számított 5 napon belül igényelhető.

Érdekérvényesítés elősegítése:

Személyre szabott segítség az alapvető jogok érvényesítéséhez, egészségügyi, szociális ellátások igénybevételéhez, iratpótláshoz.

Határidő nélkül igényelhető.

Jogi segítségnyújtás:

Bűncselekménnyel okozott kár megtérítéséhez, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás, vagy beadvány szerkesztése. Határidő nélkül igényelhető.

Pszichológiai segítségnyújtás:

A bűncselekmény során esetlegesen elszenvedett trauma feldolgozásához az Igazságügyi Szolgálat ingyenes pszichológiai segítségnyújtást is biztosít az áldozatok számára.

Kárenyhítés:

Csak szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények esetén igényelhető. Kérheti a sértett és hozzátartozói, eltartottjai.

Ha a sértett meghalt vagy testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményekén súlyosan károsodott ( 8 napon túl gyógyuló testi vagy lelki sérülés) és számlával igazolt vagyoni kár merült fel.

A bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül igényelhető.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya megtalálható:

 Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.

Telefonszám: 42/597-678, 42/597-696

Fax: 42/311-292 , www.kimisz.gov.hu

Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő:   09.00-13.00                         Kedd:        13.00-16.00

Szerda: 13.00-18.00                         Csütörtök: 09.00-13.00

Nyíregyháza, 2013. május

Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- főkapitányság