Idősek Otthona

Cím: 4544 Nyírkarász Fő út 21/A

Tel: 06-30/228-2471

E-mail: idosekotthona@nyirkarasz.hu

Web: www.nyirkaraszidosekotthona.hu

Intézményvezető: Imre Beáta

Nyírkarász község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye észak- keleti csücskében fekszik. Az elmúlt évtizedek gazdasági-, társadalmi változásai következtében a szociális problémák fokozott jelenléte jellemző. Az idős emberek ellátását az 1993. évi III. törvény alapján és szakosított ellátás keretében biztosítja a település. Az időseket ellátó intézmény a településen meghatározó szerepet tölt be.

Alapszolgáltatás keretében lehetőség nyílik a következő ellátások igénybevételére:

Szociális étkeztetés: mely ellátás keretében az igénybe vevők legalább egyszeri meleg étkezésben részesülnek. Az étkezés megszervezhető lakásra szállítással, elvitellel, vagy helyben fogyasztással.

Házi segítségnyújtás: Kistérségi Fenntartó által történik. E szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevők fizikai, mentális és szociális szükséglete a saját környezetében legyen biztosítva.

Szolgáltatások:

 • alapvető ápolási-, gondozási feladatok elvégzése,
 • önálló életvitel fenntartása, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködés,
 • vészhelyzetek kialakulásának megelőzésébe, illetve elhárításában való segítés.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Idősek Klubja: elsősorban a saját otthonukban élőknek nyújt segítséget a napközbeni intézményi tartózkodásra hétfőtől péntekig 8-16 h-ig.

Szolgáltatások:

 • étkeztetés,
 • mosási, tisztálkodási lehetőség,
 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében,
 • szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése,
 • az egészségügyi ellátás körébe tartozó felvilágosító előadások szervezése egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gondozás,
 • szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • szabadidős tevékenység, programok szervezése sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése, filmnézés, kézimunka, kirándulás, színház, mozi, könyvtárlátogatás, stb.
 • kapcsolattartás más hasonló ellátást biztosító intézmények lakótársaival.

Az Idősek Klubja könnyen megközelíthető gyalog, autóbusszal (a megálló az intézmény előtt van), illetve autóval érkező ellátottak számára parkolási lehetőség áll rendelkezésre. A klub parkosított udvarral rendelkezik, kívül- belül otthonos, családias légkör várja az igénybe vevőket.

Idősek Otthona: Az 1993. évi III. törvény alapján Nyírkarász községben a Fő út 21/a szám alatt szakosított ellátás keretében 2005 novemberében kezdte meg működését.

Az épület kialakításának fő szempontja volt az idős emberek kényelmének biztosítása.

Az ellátottak köre kiterjed a Magyarország területén élő nyugdíjkorhatárt betöltött férfiakra és nőkre, akik egészségügyi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, illetve önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.

Az intézmény 50 férőhellyel rendelkezik. Az igénybevevők 2-3 ágyas lakószobákban kerülnek elhelyezésre. A szobák igényesen kialakítottak, a pihenést maximálisan biztosítják. A személyes használati tárgyak elhelyezésére az intézmény a lakószobák bútorzatát és berendezési tárgyait is biztosítja. Minden szobához vizesblokk tartozik. A lakószobák felszereltségéhez tartozik a füstjelző- , nővérhívó berendezés és a telefoncsatlakozási lehetőség.

Az intézmény a mozgáskorlátozottak számára az esélyegyenlőséget biztosítja a felszerelt rámpákkal, a küszöbök akadálymentesítésével.

Céljuk, hogy a szolgáltatásokat a lakók igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazítsák. A lakók megőrizhetik magánéletük intimitását, ugyanakkor igény szerint bekapcsolódhatnak a közösségi életbe.

Szolgáltatásaik biztosítják az egyének megfelelő bánásmódját, teljes körű ellátását, személyre szabott gondozást, továbbá:

 • lakhatást, humánus ellátást,
 • napi háromszori étkezést,
 • szükség szerint ruházatot,
 • mosást, takarítást,
 • tisztálkodási szereket,
 • rendszeres háziorvosi ellátást (heti 4 órában), szakorvosi ellátást, negyedévente és szükség szerint,
 • 24 órás felügyeletet szakképzett ápoló- gondozó személyzettel,
 • gyógyszer ellátást,
 • mozgásterápiát (heti 4 órában),
 • segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében, érdekképviseleti feladatok ellátását,
 • bevásárlást,
 • szükség szerint érték- vagyonmegőrzést.

A mentálhigiénés ellátás keretében a krízishelyzeteket kezelik, szellemi- érzelmi frissességet, aktivitást, fenntartó programokat szerveznek.

A lakók számára kínált változatos programok között szerepel:

 • kézi munka, varrás,
 • közös séta, kirándulás, temetőlátogatás,
 • tájékoztató előadások szakemberek bevonásával, beszélgetések, melyek érdeklődési körnek megfelelőek,
 • mozi, színház, hangverseny és könyvtárlátogatás,
 • istentisztelet tartása- a hitélet gyakorlása a közelben található református, római és görög katolikus templomban is lehetőség van,
 • jeles egyházi és állami ünnepek megünneplése,
 • az intézmény nagy hangsúlyt helyez a névnapok, születésnapok megünneplésére,
 • minden évben megrendezésre kerül az Idősek Világnapja, melyen vendégek is részt vesznek,
 • az Idősek Otthona parkosított udvara kiváló lehetőséget biztosít szabadtéri programok, rendezvények tartására.

Az intézmény közvetlen szomszédságában található női- férfi fodrászat, kozmetika, manikűrös- pedikűrös, ABC, teleház, templom, Polgármesteri Hivatal, Egészségügyi Centrum, posta, gyógyszertár, stb.

Az Idősek Otthonában, az Idősek Klubjában és a Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjat Nyírkarász Község Képviselő Testülete helyi rendeletben szabályozza.

További tájékoztatást az intézményben kérhet!

Amennyiben az Idősek Otthona tájékoztatója felkeltette érdeklődésüket, kérjük előzetes egyeztetés alapján, keresse fel az intézményt, ahol részletes tájékoztatást nyújtanak Önnek és lehetőséget biztosítanak arra, hogy személyesen is megtekintsék az intézményt.