Prof. Dr. Bíró Borbála

Dipl. biológus, az MTA doktora

SZEMÉLYI ADATOK:

Polgári név: Pacsutáné dr. Biró Borbála

Született: Debrecenben, 1957. február 13-án

Szülei: néhai Biró János, agrármérnök, és Bíró Jánosné (Jónás Borbála), htb. Nyírkarász Május 1 út 9 sz. alatti lakosok.

Testvére: Biró Ilona, Kocserha Béláné Nyírkarász Rákóczi út 32 szám alatti lakos

Házastárs: Pacsuta János, okl. építőgépész, mérnök főtanácsos a MÁV, Pálya-gazdálkodási Főnökségnél, Budapesten.

Gyermekei: Péter János (1987), okleveles természetvédelmi mérnök,

Gyöngyi Brigitta (1988), főiskolai tanuló,

Johanna Éva (1997), általános iskolai tanuló.

Lakcím: 2030 ÉRD, Ágnes u. 30.

KÉPZETTSÉG, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:

1964-1972: Általános Iskolai tanuló, a Nyírkarászi Általános Iskolában, Szabolcs Szatmár Bereg megyében.

1972-1975: Bessenyey György Gimnázium és Szakközépiskola, Kisvárda

1975-1980: Kossuth Lajos Tudomány-egyetem, Természettudományi Kar, biológus szak.

1980: egyetemi diploma: okleveles biológus, terresztris ökológus (M.Sc.) – KLTE, TTK, Debrecen (okl. sz.: 221/1980)

1983: egyetemi doktor: „doctor of phylosophy „ (Dr. univ.) – KLTE, TTK, Debrecen (okl. sz.: 130-IV-56/1983)

1984: angol középfokú nyelvvizsga („élő természettudományok” konferenciaszintű szakmai anyaggal bővített) (bizonyítvány száma: SZ13905/1984)

1989: a biológiai tudomány kandidátusa (C.Sc.) – MTA TMB, Budapest (okl. sz.: 12821/1989)

1997: doktori fokozat C.Sc. cím alapján (Ph.D.) – GATE, Gödöllő (okl. sz.: 19/1997)

1999: Akkreditált doktori program-alapító tag – GATE, Gödöllő (TTI-19/3/99)

2003: Dr. habil. fokozat növénytermesztési és kertészeti tudományokban a Ny-Magyarországi Egyetem, Növénytermesztési Tanszékén, Mosonmagyaróváron (okl. sz.: 49/2003)

2006: az MTA Doktora (D.Sc.) – MTA, Budapest

MUNKAHELYEK:

1980-1982: tudományos segédmunkatárs, Vetőmag Vállalat Kutató Intézete, Teichmann telep, Béres csoport, Kisvárda.

1982-1984: tudományos segédmunkatárs, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Talajbiológiai és Biokémiai Osztály, Budapest.

1984-1988: tudományos továbbképzési ösztöndijas, MTA TMB, Budapest – Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mikrobiológiai Tanszék, Gödöllő.

1991-2000: tudományos főmunkatárs, MTA TAKI, Budapest

1995-1996: postdoct kutatóbiológus,

University of London, Wye College, Department of Soilbiology and Biochemistry, UK

1999: akkreditált oktató (201-es sz. doktori program, GATE, Gödöllő)

2000-: A „Talajvédelem (TE-650-TV) tárgyfelelőse, Dunaújvárosi Főiskola,

„Környezetvédelmi mérések” gyakorlatvezető, (Dunaújvárosi Főiskola,

2000- kutatórészleg-vezető (Rhizobiológiai Kutatórészleg), MTA TAKI, Budapest

2005- főiskolai tanár – Dunaújvárosi Főiskola, Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék

2007- tudományos tanácsadó – MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, 1525 Budapest, Pf:35, Herman O. út 15., E-mail: biro.borbala@gmail.com , web: www.taki.iif.hu

2009– egyetemi tanár – Dunaújvárosi Főiskola, Természettudományi és Környezetvédelem Tanszék

TUDOMÁNYOS, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:

Tudományos diákköri dolgozatok:

1976: Coronilla Rhizobium törzsek fungicid- és antibiotikum-érzékenysége (14. OTDK-orsz.1.díj);

1980: „Burgonya rhizoszféra baktériumok xenobiotikum érzékenysége és antagonista tulajdonsága (Dékáni Jutalom-KLTE, Debrecen).

Diplomamunka:

Coronilla Rhizobium és Pseudomonas rhizobaktérium törzsek peszticid-érzékenysége, (KLTE, TTK, Debrecen, 1980).

Kandidátusi értekezés:

Coronilla Rhizobium-ok és Pseudomonas rhizobaktériumok közötti kölcsönhatások értékelése, (MTA TMB-Budapest, GATE-Gödöllő, 1988)

Akadémiai doktori értekezés:

A környezeti állapot megőrzésének, indikálásának és helyreállításának mikrobiológiai eszközei a növény-talaj rendszerben – Rhizobiológia, Rhizoökológia, Rhizotechnológia (MTA, Budapest, 2006)

Ösztöndíjak, tanulmányutak:

1990: 10 nap az Örmény Tud. Akadémia Mezőgazdasági Kut. Intézetében (Ereván);

1991: 2 hét a Trópusi Kut. Intézetben (INIFAT, Habana, Cuba);

1992: 2 hét a Leuweni Egyetemen (Hewerlee, Belgium);

1992: 2 hét a Mezőgazdasági Kutatóintézetben (Szent-Pétervár, Russia);

1993: 10 nap a Mezőgazdasági Kutató Állomáson (Rothamsted, U.K);

1995: 1 év a Londoni Egyetem Wye College-jában, (Royal Society posztdokt. Ösztöndij U.K.);

1998: 10 nap az Uppsalai Egyetem Talajtani Tanszékén;

1999: 10 nap a Genovai Egyetem Növényfiziologiai, Biotechnológiai Tanszékén;

2000: 14 nap a CSIC Zaidini Kisérleti Állomásán, Granada, Spanyolország;

2001: 7 nap a Cukurova-i Egyetem, Talajtani-Mikrobiológiai Tanszékén, Adana, Törökország

2002-2005: 10-10 nap a CSIC Zaidini Kísérleti Állomásán, Granada Spanyolország;

2006: 10 nap az Orosz Tud. akadémia Növény-Mikroba Kölcsönhatás-kutató Intézetében, Szaratovban.

Folyóiratok, tudományos közlemények lektorálása:

Hazai folyóiratoknak:

Agrokémia és Talajtan, Acta Óváriensis, a Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, Ceral Research Communication,

Külföldi folyóiratoknak:

Applied Soil Ecology, Microbial Ecology, International J. Waste Management, Acta Agronomica Scandinavica, Section B: Plant and Soil, Environm. Pollution, Environm. Toxicology Chemistry.

SZERVEZETI, EGYESÜLETI TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK:

1978-: MOTESZ, Magyar Mikrobiológiai Társaság tagja,

1983-: Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE), Talajtani Társaság,

1989-: MTA, Biológiai Tudományok Osztálya, Általános Mikrobiológiai Munkabizottság,

1991-: MTA Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Tudományos Testülete,

1992-: COST Action 8.21-Role of AM fungi in sustainable agriculture – az irányító testület (M.C.) hazai tagja

1997-: COST 8.30.–Microbial inocula in the agriculture and the environment – M.C. tag

1999-: COST 8.38.–Managing AM fungi for improving soil quality and plant health in agriculture – M.C. tag

2000-: A Magyar Professzorok Világtanácsának (MPV) a támogató tagja; Az MTA Általános Mikrobiológiai Munkabizottságának a tagja; a Symbiosis Society tagja,

2001-: Az MPV égisze alatt működő Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Baráti Társaság alapító tagja; a MAE Talajtani Társaság Talajbiológiai Szakosztályának az elnöke

2003: Az European Geosciences Union (EGU) alapító tagja; az European Federation of Biotechnology (EFB) tagja; a Magyar Mikológiai Társaság tagja

2004: a Society of Environmental Toxicology and Chemistry and (SETAC) tagja; a COST 859–Phytotechnologies for the safe food production” – MC tagja

2005: Magyar Növényélettani Társasági tag, Acta Agronom. Scandinavica B: Plant and Soi, Szerk. Biz. tag

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:

1976: XIV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA (OTDK) 1. dij, Debrecen.

1979: MOTESZ MMT – „LEGJOBB IFJÚSÁGI ELŐADÓ”

1980: XV. OTDK – KLTE DÉKÁNI JUTALOM, Debrecen

1982: „KIVÁLÓ DOLGOZÓ” – Vállalatok szocialista brigádjainak versenymozgalma, Kisvárda

1987: MTA TMB – „KIVÁLÓ ASPIRÁNSI MUNKÁÉRT” jutalom.

1993: ACCORD KONFERENCIARÉSZVÉTELI JUTALOM (H9112-0450- XIII. ISEB, Salamanca)

FEMS tanfolyami támogatás („Identification of Bacteria”, Granada)

1996: „ROYAL SOCIETY ÖSZTÖNDÍJ”, 1 évi posztdoct kutatási lehetőség, Anglia

1998: A GATE Doktori Iskola „Mezőgazdasági-, környezeti mikrobiológia és talajbiotechnológia AKKREDITÁLT OKTATÓja

2002: „Who is who in the World” lexikon idézettje, Marquis ed., New Providence, USA

2003: „KIVÁLÓ PUBLIKÁCIÓ” – 2. díj, az MMT 14. Kongresszusa, Balatonaliga (FÜZY, BIRÓ, TÓTH, 2003)

2004: Az Int. J. Waste Management „OUTSTANDING REFEREE” aranyoklevele

A POSZTER VERSENY 1. HELYEZETTJE a MAE Talajtani Társaság Talajtani Vándorgyűlésén, Kecskeméten (KÖDÖBÖCZ et al. 2004)

2005: „KÖRNYEZETBARÁT TALÁLMÁNY” elismerés a Magyar Szabadalmi Hivatal által szervezett ÖKO – 2005 Innovációs Versenyen, Budapest.

2006: Gróf LÓNYAI MENYHÉRT Plakett, Magyar Professzorok Világtanácsa, Budapest

RÉSZTVÉTEL TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSBEN, OKTATÁSBAN:

Belföldi aspiráns (PhD) irányítója:

• Füzy Anna: Halofiták- rhizoszféra- és talajtulajdonságok közötti összefüggések. -SZIE, Ph.D. program, Gödöllő – védett 2007. dec. 21.

• Villányi Ilona: Génmódosított Bt kukorica környezeti hatásvizsgálatának mikrobiológiai eszközei és lehetőségei – ELTE, Ph.D. program, Budapest (külső konzulens)

• Makádi Marianna: Homokon alkalmazható talajjavító anyagok és eljárások mikrobiológiai értékelése különböző növénykultúrákban – SZIE, Ph.D. program, Gödöllő (külső konzulens)

• P. Angerer Ildikó: Herbicidek mezőgazdasági, környezetvédelmi alkalmazásának mikrobiológiai indikátorai. – SZIE Ph.D. program, Gödöllő (levelező doktorandusz)

Külföldi aspiráns (Ph.D) irányítója:

• Ködöböcz László: A csillagfürt-Rhizobium szimbiózis optimalizálása különféle környezeti stressz-tényezők között – SZIE program, Gödöllő – Budapest (külső konzulens) – védett 2008. febr. 12.

Szakdolgozósok, szakmérnök halgatók, TDK-sok témavezetője:

1980-2008 között: 23 db munka témavezetője különböző felsőoktatási intézményekből, (GATE, ill. SZIE, Gödöllő; Corvinus Egyetem, Budapest; BME, Budapest; SZTE, Szeged; Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros)

Oktatott tárgyak (tárgyfelelős):

1998-2003: Hasznos mikroszervezetek biológiája és ökológiája, Ny-Mo-i Egyetem – Preciziós növénykezelések c. doktori program „Hasznos mikroszervezetek a növénykörnyezetben” c. alprogram

„Rhizobiológia, Rhizoökológia, Rhizotechnológia” GATE, Gödöllő – „A környezetgazdálkodás talajtani, agrokémiai, mikrobiológiai és földművelési alapjai” c. doktori program, „Mezőgazdasági-, környezeti mikrobiológia és növényi biotechnológia” c. alprogram

2003-2005: Mikrobiológia” és „Mikrobiológiai gyakorlatok – Kecskeméti Főiskola, Növénytermesztési Intézet

2003-2007: Talajvédelem-I, II; Környezetvédelem és ökológia; Levegőtisztaságvédelem-I;- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.

2007, 2008: Meghívott oktató, Nemzetközi Nyári Egyetemi Kurzuson „International Practical (IP) Course on the rhizosphere technologies at the organic agriculture and environmental protection”, Talajtudományi Egyetem (BOKU), Bécs.

Összes megjelent publikációk száma: 332

Ebből:

Lektorált folyóiratban: 96

Konferenciakiadvány: 28

Könyvrészlet: 39

TDK-, diplomamunka, disszertáció: 6

Szemlecikk, ismeretterjesztő: 28

Oktatási anyag: 5

Előadások összefoglalója: 130

Tudományos előadások:

81hazai rendezvényen 124 magyar nyelvű; 88 nemzetközi rendezvényen 132 angol nyelvű előadás (poszter).