Állattartási rendelet hatályon kívül helyezve

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2012.(IX.25.)

r e n d e l e t e

az állattartásról szóló 10/2011.(VII.7.) rendelet hatályon

kívül helyezésére

Nyírkarász község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti az állattartásról szóló 10/2011.(VII.7.) rendelet.

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

K.M.F.

  Kovácsné Rutkai Katalin jegyző megbízásából:

 

 

                                                          Félegyházi Gábor sk.                        Kapin Ágnes sk.    

                                                              polgármester                                       tanácsos