Fiatal házasok első lakásszerzésének támogatása

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

10/2004. (IX.2.)

r e n d e l e t  e

a fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatására

A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatására a következő rendeletet alkotja.

  1. 1. §

A „R” 2. § (1) bekezdés b./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

–         fiatal házasok, akik esetében a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

2. §

A „R” 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A lakásszerzési támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani

–          minden év június 30. napjáig nyújtható be.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

Félegyházi Gábor sk.                               Kovácsné Rutkai Katalin sk.

polgármester                                                       jegyző