Hulladékgazdálkodási terv

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2005. (VI.16.)

r e n d e l e t e

Nyírkarász Község helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Nyírkarász Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Nyírkarász Község Önkormányzata helyi hulladékgazdálkodási tervét a rendelet melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2. §

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel, melynek szövege a jegyzőnél megtekinthető

Jelen rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba.