Hulladékszállítási közszolgáltatás

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

8/2010. (XII.16.)

r e n d e l e t e

Nyírkarász község Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkezelési-közszolgáltatási díj megállapításáról szóló a 14/2006.(XII.29.) ÖKT rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról

1. §

Nyírkarász község Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkezelési-közszolgáltatási díj megállapításáról szóló 14/2006.(X.II.29.) ÖKT rendelet („R”) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Közszolgáltatási díj legmagasabb mértékének meghatározása

2.§.

(1)      A Nyír-Flop Kft. (Nyíregyháza) által végzett települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja   2011. január 1-től 2011. december 31-ig érvényes.

(2)      Az (1) bekezdésben meghatározott díjtétel a szabvány gyűjtőedényzet egy alkalommal történő ürítésének, a hulladék elszállításának, a lerakó telepi kezelésének és ártalmatlanításának költségeit tartalmazza.

(3)   A közszolgáltatást igénybevevő által fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, illetve gyakoriságának szorzata. A közszolgáltatási díj éves mértékét a gyűjtőedényzet egységnyi díjtételének és az egy év alatti ürítések számának a szorzataként kell megállapítani. A havi díj ennek az 1/12, negyedéves díj az ¼ része.

(4)   A közszolgáltatás igénybevételének éves díja a gyűjtőedényzet heti egy alkalommal történő ürítése esetén:

120 l-es gyűjtőedényzetnél 909,- Ft/hó/ingatlan +  25 áfa, azaz 1.136,- Ft/hó/ingatlan”

– 2 –

Záró rendelkezések

2.§.

(1)    E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász Község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a  10/2009.(XII.28.) rendelet.