Ivóvízdíj megállapítása

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2010.(IV.28.)

r e n d e l e t e

– a lakossági ivóvízdíj szolgáltatás díjtételének megállapításáról –

Nyírkarász község Önkormányzati Képviselőtestülete az 1991. évi XX. Tv. 87. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

  1. 1. §

A Képviselőtestület a lakossági ivóvízdíjat 218,80  Ft/m3  összegben állapítja meg.

  1. 2. §

A közületi ivóvízdíjat 262,50  Ft/m3  összegben állapítja meg.

  1. 3. §

A lakossági ivóvízdíj szolgáltatás havi alapdíját 275,- Ft/hónapban állapítja meg fogyasztóként.

  1. 4. §

(1) E rendelet 2010. május 1. napjától lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakossági ivóvízdíj szolgáltatás díjtételeinek megállapításáról szóló  1/2007.(II.2.) számú rendelet.