Válságköltségvetés 2013

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

1/2013.(II.25.)

r e n d e l e t e

Nyírkarász Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 417 967 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         212 797 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                7 078 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                           3 738 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                              3 340 e Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                 54 100 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                 3 127 e Ft

e) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                           9 000 e Ft

f) egyéb bevételek                                                                                      100 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                              131 765  e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 417 367 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 417 367 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 61 178. e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3 127 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 399 311 ezer forintban állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                          254 256 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                88 208 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                       23 815 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                     82 107 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              59 987 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                           139 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                          13 290 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                     12 500 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                 790 e Ft

c) egyéb dologi kiadások                                                                               131 765 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  396 126 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 185 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 396 126e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) IKSZT kialakítása  12 500e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Ápolási díj 2 761 e Ft

b) Lakásfenntartási támogatás 16 377 e Ft

c) Rendszeres szociális segély 35 615 e Ft

d) Időskorúak járadéka 165  e Ft

e) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4 720  e Ft

f) Óvodáztatási támogatás 350 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  43fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 92 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 20 587 ezer forintban állapítja meg.

7. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         20 487 e Ft

b) egyéb bevétel                                                                                                                    100 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 20 587e Ft,

b) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 20 587 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 20 587 e Ft,

8. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                20 587 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                    12 298 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                          3 320e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                       4 969 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 20 587 e Ft,

b) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 20 587 e Ft.

9. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

            – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 10 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 376 467 ezer forintban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         212 797 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                7 078 e Ft,

         amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                           3 738 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       3 340 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                   12 700 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                3 127 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                         9 000 e Ft

 l) finanszírozási bevételek                                                                                131 765 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 244 102 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 244 102 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 241 575 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3 127 e Ft.

12. § (1)  Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                         143 528  e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                 24 246 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                     7 494 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                      38 512 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             59 986 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                           e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            13 290 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                      12 500 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                   790e Ft

      c) egyéb dologi kiadások                                                                            131 765 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 141 020 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 508  e Ft,

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

              – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám . 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

5. Az önkormányzat Nyírkarászi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 28 681 ezer forintban állapítja meg.

15. § (1) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt

              előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         28 681 e Ft

(2) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 28 681 e Ft,

(3) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 28 681 e Ft,

16. § (1) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az

              alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                          28 681 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                     19 662 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                           5 309e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                         3 710 e Ft

(2) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 28 681 e Ft,

6. Az önkormányzat Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési

szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv

         2013. évi költségvetési főösszegét 74 750 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Idősek Otthona költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt

              előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         37 688 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                   41 400 e Ft

(2) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 74 750 e Ft,

(3) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 74 750 e Ft,

19. § (1) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási

              előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                            74 750 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                     32 436 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                   8 758 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                 33 556 e Ft

(2) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 74 750 e Ft,

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

22. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

24. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.

9. Záró rendelkezések

25. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január l- től kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel, melynek szövege a jegyzőnél megtekinthető. 

K.m.f.

Félegyházi Gábor s.k.

 

Dr. Bíró Róbert s.k.

polgármester

 

helyettesítő jegyző

                                                                                                                                                      

A rendelet kihirdetése megtörtént 2013. február 25-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Nyírkarász, 2013. február 25.                                                                                   

                                                                                                                 Dr. Bíró Róbert s.k.

helyettesítő jegyző

1. számú melléklet