Kistérségi startmunka mintaprogram

A Magyar Kormány 2011. év végén (októbertől) új közfoglalkoztatást vezetett be. Településünk a 2011-es évre két projekt megvalósítására nyújtott be pályázatot.

– mezőgazdasági földutak karbantartása, melynek keretében a külterületi földutakon a fasor ritkítását, továbbá vízelvezetést végeztük el.

A mezőgazdasági projekt keretében növény- és állattenyésztés szerepelt a pályázatunkban. Mezőgazdasági termékeket termesztünk a k9onyha részére, továbbá értékesítésre. Az állattartás keretében sertéstartást terveztünk, mely szintén a konyhán kerül felhasználásra.

 

A 2012-es évre vonatkozólag négy projektre pályáztunk:

– Mezőgazdasági földutak karbantartása- a pályázat során tervezzük a Móricz Zsigmond út, Hajnal út és az Új út kohós salakkal történő kiépítését.

– Mezőgazdasági projekt

– Belvízelvezető árkok karbantartása, melynek keretében a meglévő csatornák karbantartását, felújítását végezzük el.

– Közúthálózat fejlesztése keretében az aszfaltozott utak kátyúzását, továbbá a vízelvezetését oldjuk meg az utak mellett.