EFOP 1.4.3-16-2017-00071 – Biztos Kezdet Gyerekház projekt

Biztos Kezdet Gyerekház

Kedvezményezett: Nyírkarász Községi Önkormányzat
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.3-16-2017-00071

Nyírkarász Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül EFOP-1.4.3-16 jelű, „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” tárgyú felhívásra EFOP-1.4.3-16-2017-00071 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

A projekt hosszú távú célkitűzése olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása Nyírkarász településen, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a minél korábbi – lehetőleg 3 éves kortól – óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez.
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás régi álma a szociális területen dolgozóknak és a szolgáltatáshiányos kistelepülések lakosságának. Ezt az álmot kívánja beteljesíteni Nyírkarász Községi Önkormányzat is, ezzel is létrehozva egy olyan, a 0-3 éves korosztálynak szánt színteret, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Így válik a szolgáltatás Nyírkarász településen is fontos eszközéül a hátrányos helyzetű térségekben élők fejlesztésének.

A Gyerekházban a 0-3 éves korosztály részére a korai képességkibontakoztatást elősegítő, a későbbi oktatás eredményességét segítő munka folyik, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit szem előtt tartva.

Az össztámogatás mértéke 39 969 056 Ft.
A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. február 01. – 2022. május 01.
Projekt célcsoportja: 7 fő 0-3 éves korú gyermek

A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:

 • A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása
 • A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása
 • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása
 • A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején
 • A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek
 • Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus)
 • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára
 • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal
 • A helyi igényekre épülő, rugalmas szolgáltatások nyújtása a település teljes gyermek / ifjúsági fiatalok korosztálya számára, a szakemberek támogató jelenlétének biztosítása érdekében
 • Várandósok felkészítése a gyermek fogadására
 • A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése
 • A hátrányos helyzetű / roma családok fokozott bevonása érdekében harmadik – legalább alapfokú végzettséggel rendelkező – munkatárs alkalmazása, lehetőleg a helyi roma nők közül