Váci Mihály Általános Iskola

Cím: 4544 Nyírkarász, Fő út 67

Tel: 06-45/610-541

Fax: 06-45/610-541

Web: www.vacim-nyirkarasz.sulinet.hu

E- mail: nyirkarasz@feszisz.hu

OM azonosító: 033490

Az iskolázás története

Nyírkarászon már a XVIII. sz. elején – egyházi keretek között – elkezdődött a gyerekek oktatása. Az 1800-as években már két iskola szolgálja a művelődést, egy római katolikus, és egy görög katolikus. Az iskolákban magyar nyelven tanítottak. Az első tanító Csóré Bazil volt. 1839-től 1857-ig tanított, 4 osztályban, 27 gyereket. 1904-től 1937-ig Lazók Mihály volt a tanító, a többi egyházaknál Perjés Géza, Babics János, Pethő Zsigmond tanítottak. 1904-től Fábián János, Sztojka Mihály, dr. Karászi György, Vass Mihály nevelők voltak a községben.

1905-ben épült a református egyház részéről egy tanterem, majd 1926-ban még egy tanterem, ami ma is megvan. 1941-ben Márton József a református egyház kántor tanítója, aki 1-6. osztályban tanított. A római katolikus egyháznál Perjés Irén a tanítónő. 1911-től működik iskola a Nyírkarászhoz tartozó Szeszgyár-tanyán is. Itt Perjés Géza az első tanító.

Az 1950-es években Szűcs Géza, 1954-56-ig Iváncsó György, majd 1964-ig Bíró László volt az iskola igazgatója. A Szeszgyár-tanyán ebben az időben Tóth Borbála a tanítónő.

1960. december 1-én került sor egy négy tantermes, tanulószobás, szertárakkal, nevelői lakással, igazgatói irodával ellátott iskola átadására. Az új épületen kívül még öt tanterem volt.

Az iskola igazgatója 1966-tól Márton József volt nyugdíjba vonulásáig. Igazgatóhelyettes: Tóth Malvin.

Tanulólétszám: 625 fő.

Nevelők száma: 20.

1974-től Dudás János igazgató vezetése alatt folyik a tanítás 1977-ig.

1978-ban Tóth Malvin,

1979-től 1982-ig Szepessy Mária,

1983-tól Dienes János irányítja az iskola munkáját.

Helyettese: Sztankuláné Lakatos Anikó

1986-ban építették az új, korszerű épületet: hat tanteremmel, szertárakkal és egy tornateremmel.

Az 1992/93-as évben, a tetőtér beépítésével, 4 tanteremmel bővült.

A 2007/2008-as tanévtől intézményfenntartó társulás jött létre Nyírkarász és Laskod községek között az általános iskolai nevelési- oktatási és óvodai nevelési feladatok ellátására.  Az intézmény székhelye a nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda, fenntartója Nyírkarász község önkormányzata. A Társulás felbontására 2011 augusztusában.

Tanítóik, tanáraik

1945-től: Perjés Irén, Márton József (igazgató), Decsi Margit, Héder Ilona, Mikecz Borbála, Kővári István, Csoba Magdolna és Tóth Borbála.

1950-től: Márton Józsefné, Dr. Antallfy Jánosné, Bíró Andrásné (Herczku Margit), Tóth Malvin és Szűcs Géza (igazgató).

Jelenleg az oktatás egy műszakban, hagyományos tantárgyszerkezetben folyik.

Az iskola bemutatása

A Váci Mihály Általános Iskola 1998 óta viseli a költő nevét. Évek óta 16 tanulócsoporttal 300 körüli gyermeklétszámmal működik. Az eredményes oktató-nevelő munka személyi és tárgyi feltételei adottak.

A szakos ellátottság 100 %-os, a nevelőtestület stabil, a munkaerőmozgás minimális.

Az iskolában három munkaközösség működik: alsós, osztályfőnöki és természettudományos. Elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az iskola vezetésében.

Az iskola felszereltsége, szemléltető eszközökkel való ellátottsága jó. Felső tagozatban az oktatás szaktantermekben történik, a testnevelés órák megtartásához tornaterem és három sportpálya áll rendelkezésre. Az iskola épületében található a kettős funkciójú (községi és iskolai) könyvtár.

Oktató- nevelő munkájuk kiemelt területei: az idegen nyelv, a számítástechnika oktatása, valamint a mindennapos testnevelés megvalósítása.

Az orosz nyelv oktatását folyamatosan felváltotta az angol, 4. osztálytól heti 3 órában. A számítástechnikát felső tagozatban csoportbontásban tanulják a gyerekek. Minden gyerek külön gépen dolgozhat, délutánonként számítástechnika szakkör működik, és a Sulinet program révén minden pedagógus és tanuló számára biztosított a korlátlan Internet hozzáférés.

Az egészségnevelés szempontjából fontosnak tartják a mindennapos testnevelés megvalósítását, ezért a heti 3 testnevelés órán kívül a hét minden napján tömegsport-foglalkozások várják a tanulókat.

Az iskola alaptevékenysége közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. Pedagógiai munkájuk különösen hangsúlyos része a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

A fentieken kívül oktatási- nevelési céljaik megvalósítását a következő hagyományőrző tevékenységek segítik: a tanév folyamán ünnepséget, megemlékezést tartanak nemzeti ünnepeken, tanévnyitón, tanévzárón, nőnapon, anyák napján, gyermeknapon, pedagógusnapon, Mikulás napon, karácsonykor, farsangkor.

Az olimpia évében tornabemutatót tartanak, februárban megrendezik a szülők bálját, májusban megszervezik az intézményi dolgozók tanulmányi kirándulását. Áprilisban névadójuk tiszteletére Váci hetet tartanak, amikor is különböző rendezvényeken látják vendégül a környező iskolák tanulóit. Évente egy napon minden osztály számára tanulmányi kirándulást szerveznek az osztályfőnökök.

Törekvéseik eredményességét jelzi, hogy tanulóik évről évre sikeresebbek a különböző versenyeken.

A körzeti tanulmányi versenyeken rendszerint dobogós helyen végeznek tanítványaik, csakúgy, mint a megyei történelem, földrajz, környezetvédelmi, polgárvédelmi és rajzversenyeken.

Tanulmányi téren legnagyobb sikerük, hogy a Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntőjében rendszeresen sikert érnek el tanulóik.  Az iskola sporttevékenysége megyei szinten is elismert, sportolóik rendszeres résztvevői a megyei atlétikai- és labdarúgó döntőknek. Mezei futóik, fiú és leány focicsapatuk az elmúlt években országos versenyeken is bizonyíthatták ügyességüket.

Az iskolában diákönkormányzat működik, valamint negyedévente adják ki az iskolaújságot.

Pályázatok

Az elmúlt két év sikeres közoktatási pályázatain több, mint 20 millió forintot nyert az intézmény.

Az elnyert összeget a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, támogatására, informatikai fejlesztésre, berendezések és szemléltetőeszközök vásárlására fordították.

Az iskola munkarendje ide kattintva olvasható!

 

Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Tankerület: Kisvárda)

Tanulólétszám 2012/2013-as tanévben: 198 fő

Nevelők száma:

Igazgató: Dienes János

Igazgató helyettes: Sztankuláné Lakatos Anikó

Tanárok: Dienes Jánosné, Dudás Béláné, Krivanics Ildikó, Kótka Tiborné, Lázár Eszter, Mészáros Lászlóné, Pálné Szabó Ilona, Tervey Istvánné, ifj. Pál Béla, Novák Beáta, Laskai Mihály,  Dudás Szilvia

Tanítók: Bohus Beáta, Juhászné Molnár Beáta, Kaczur Éva, Kapin Gáborné, Kapin Ottóné, Novák Tímea, Oroszné Novák Anikó, Oroszné Török Zsuzsa, Szabó József

Ügyviteli dolgozók:

Iskolatitkár: Kaczurné Matyi Judit

Gondnok: Lakatos János

Élelmezésvezető:

Ped. Asszisztens: Dudás Zoltánné

Ped. Asszisztens: Kapin- Lengyel Adél

Könyv. asszisztens: Takács Jánosné

Technikai dolgozók:

Kisegítő dolgozók: Nagy István, Varga Sándorné

Karbantartók:  Kapin Ferenc, Mészáros László

Hivatalsegéd:   Király Jánosné