Sport

Nyírkarász- i Községi Sportegyesület

Az egyesület székhelye: Nyírkarász, Fő út 21. sz.

Az egyesület honlapja: www.nyirkaraszikse.hu

Az egyesület képviseletére jogosult személy: Félegyházi Gábor

A bejegyzést elrendelő jogerős bírósági határozat száma: Pk. 60. 278/89

Kelte: 1989. 05. 24

Nyírkarász- i Községi Sportegyesület alapszabálya tartalmazza:

 1. A társadalmi szervezet elnevezése
 2. A társadalmi szervezet székhelye
 3. A társadalmi szervezet célja:

Nyírkarász község labdarúgásának megszervezése, ennek keretében a technikai és anyagi feltételek megteremtése, a labdarúgás, mint sporttevékenység gyakorlása. A község fiataljai számára megfelelő keretek nyújtása a sportoláshoz, mindezekkel a fiatalság testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése.

 1. A társadalmi szervezet alapító tagjai, a tagok alapvető jogai és kötelezettségei
 2. A társadalmi szervezet szervezeti rendje:

A taggyűlés:

- A taggyűlés a társadalmi szervezet legfelsőbb szerve

- A taggyűlést össze kell hívni

1. évente legalább egy alkalommal,

2. amennyiben a tagok 1/3- a az ok és cél megjelölésével kívánják,

3. a bíróság elrendeli.

- A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 51%-a jelen van

A taggyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel nyilvánosan hozza.

- A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. Az alapszabály megállapítása és módosítása

2. Az évi költségvetés meghatározása

3. Az ügyintéző szerv és az ellenőrző bizottság évi beszámolójának az elfogadása

4. A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása

5. A társadalmi szervezet elnökségi tagjainak és elnökének az ellenőrző bizottság tagjainak és elnökének a megválasztása öt éves időtartamra, további ugyanezen személyek visszahívása tisztségükből.

Az elnökség:

-         A társadalmi szervezet elnöksége a szervezet ügyintéző és képviseleti szerve.

-         Az elnökség tagjai, az elnököt és a két titkárt, a taggyűlés titkos szavazással ötévi időtartamra választja.

-         Az elnökség köteles összeülni:

 1. havonta legalább egy alkalommal
 2. amennyiben az elnök összehívja

-         Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel nyilvánosan hozza.

-         Az elnökség tagjainak megbízatása megszűnik:

 1. a megbízás öt éves időtartamának elteltével
 2. amennyiben a tag lemond tisztségéről
 3. amennyiben a taggyűlés a tagot visszahívja tisztségéből
 4. az elnökségi tag halálával

Az elnök:

-         Az elnökségi ülések közötti időben eljár az elnökség nevében és helyett.

-         Összehívja az elnökséget és vezeti üléseit, gondoskodik a taggyűlés és az elnökség határozatainak a végrehajtásáról.

-         Az elnök tisztsége megszűnik:

 1. a megbízás öt éves időtartamának az elteltével
 2. amennyiben lemond tisztségéről
 3. amennyiben a taggyűlés visszahívja tisztségéből
 4. az elnök halálával

Titkárok

 1. A társadalmi szervezet felügyelete

A társadalmi szervezetet a székhelye szerinti illetékes megyei bíróság veszi nyilvántartásba.

A társadalmi szervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol, ha a működés törvényessége másként nem biztosítható, az ügyész bírósághoz fordulhat.

 1. A társadalmi szervezet gazdálkodása

A gazdasági szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel.

A társadalmi szervezet vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjból, továbbá a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból képződik.

A társadalmi szervezet gazdasági és vállalkozási tevékenységet is folytathat.

VIII. A társadalmi szervezet megszűnése

IX. A társadalmi szervezet működésére egyebekben az 1989. évi II törvény rendelkezései az irányadók.

Községi Sport Egyesület elnöke: Félegyházi Gábor

Vezetőség tagjai: Török Sándor, Sztankula János, Dudás János, Dancs László, Dudás Zoltán, Kontra Imre

Jóváhagyó határozat: Első PDF, Második PDF

Sportfejlesztési Program: Sportfejlesztési Program

Az egyesület 2014/2015-ös őszi menetrendje:

1. forduló
2014.08.17 vasárnap 17:00 NYÍRKARÁSZI KSE - PÁTROHAI LSE.
2. forduló
2014.08.24 vasárnap 17:00 KÉK SE - NYÍRKARÁSZI KSE
3. forduló
2014.08.31 vasárnap 17:00 NYÍRKARÁSZI KSE - VAJAI II. RÁKÓCZI F. SE
4. forduló
2014.09.07 vasárnap 16:00 DEMECSERI VKSE - NYÍRKARÁSZI KSE
5. forduló
2014.09.14 vasárnap 16:00 NYÍRKARÁSZI KSE - AJAK SE
6. forduló
2014.09.21 vasárnap 16:00 GYULAHÁZA KSE - NYÍRKARÁSZI KSE
7. forduló
2014.09.28 vasárnap 15:00 NYÍRKARÁSZI KSE - ZÁHONYI  VSC
8. forduló
2014.10.05 vasárnap 15:00 TISZAMENTI SE - NYÍRKARÁSZI KSE
9. forduló
2014.10.12 vasárnap 15:00 NYÍRKARÁSZI KSE - PAP SE
10. forduló
2014.10.18 szombat 15:00 MÁTÉSZALKAI MTK - NYÍRKARÁSZI KSE
11. forduló
2014.10.26 vasárnap 14:00 NYÍRKARÁSZI KSE - ŐR KSE
12. forduló
2014.11.02 vasárnap 14:00 ÚJDOMBRÁD SE - NYÍRKARÁSZI KSE
13. forduló
2014.11.09 vasárnap 13:00 NYÍRKARÁSZI KSE - NAGYDOBOSI LSE
14. forduló
2014.11.16 vasárnap 13:00 NYÍRKARÁSZI KSE - VÁSÁROSNAMÉNY SE
15. forduló
2014.11.23 vasárnap 13:00 FÉNYESLITKEI SE - NYÍRKARÁSZI KSE