Közmeghallgatás

T i s z t e l t  L a k o s s á g !

Tájékoztatom Önöket, hogy

Nyírkarász Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

 2013. december 30-án (hétfő) 15.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:

Általános Iskolai Ebédlő (Nyírkarász, Fő út 67.sz.)

Napirendi javaslat:

1.)     Beszámoló a Képviselőtestület 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi tervekről

 Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.)  Beszámoló Nyírkarász község közrendjéről, közbiztonságáról

Előadó:   Dr. Barnai Sándor  r. alezredes    Kapitányságvezető

Közérdekű bejelentések, kérdések.

Kérem Önöket, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

N y í r k a r á s z, 2013. december 13.

                                                                    Tisztelettel:

                                                                                             Félegyházi Gábor sk.

                                                                                                    polgármester