Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 13-3/2014.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2014. március  6-án (csütörtök) 15 órakor

tartandó   ülésre  ö s s z e h í v o m .

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.)    Előterjesztés Nyírkarász Községi Önkormányzat  2014. évi költségvetésének

      megállapítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.)   Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k 

N y í r k a r á s z, 2014. március 4.

                                                                                                                  Félegyházi Gábor

                                                                                                                      polgármester