Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község
Polgármesterétől
4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 13-6/2014.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

 2014. június 12-én (csütörtök) 15 órakor

tartandó  ülésre  ö s s z e h í v o m .

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.)     Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.)     Előterjesztés az Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek között, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.)     Előterjesztés a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.)     Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékeléséről 

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5.)     Beszámoló az Idősek Otthona 2012. július 1. – 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.)     Előterjesztés az óvoda épületének felújítására, bővítésére – pályázat benyújtására 

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7.)     Előterjesztés Nyírkarász Polgármesteri Hivatal, mint gazdálkodó szervezet  SZMSZ jóváhagyására 

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

Zárt ülés keretében:

8.)     Előterjesztés önkormányzati tulajdonú „zártkert, szántó” művelési ágú ingatlanok értékesítésére

(kiosztásra)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

9.)     Előterjesztés önkormányzati szociális ügyek bírálatára (kiosztásra)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2014. június 4.

                                                                                                                    Félegyházi Gábor

                                                                                                                        polgármester