Meghívó Képviselő Testületi Ülésre 2014.12.03

Nyírkarász Község
Polgármesterétől
4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 13-17/2014

MEGHÍVÓ

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján

2014. december 3-án (szerda) 17.00 órakor

tartandó testületi ülésre összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő terem

Napirendi-javaslat

1.)    Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálatára

Előadó: Szalmási József polgármester

2.)    Előterjesztés a szociális tűzifának a beérkezett kérelmek alapján történő mennyiségi szétosztásának eldöntésére, előkészítésére

Előadó: Szalmási József polgármester

3.)    Előterjesztés az ebédlő bérbeadásának feltételeiről

Előadó: Szalmási József polgármester

Egyebek

Nyírkarász, 2014. november 28.

Szalmási József

polgármester