Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-9/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. szeptember 25-én (szerda) 13 órakor

tartandó   ülésre  ö s s z e h í v o m .

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (Nyírkarász, Fő út 21.)

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2. Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda óvodavezetői állás pályázati kiírására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3. Előterjesztés a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási  Megállapodásának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részvényeinek önkormányzat tulajdonba adására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött megbízási szerződés elfogadására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7. Előterjesztés a Baktalórántházai Szociális Segítő Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

8. Tájékoztató Nyírkarász község Önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó szerv 2013. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

9. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. szeptember 18.

Félegyházi Gábor sk.

polgármester