Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-11/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. november 14-én (csütörtök) 13 órakor

tartandó  ülésre  ö s s z e h í v o m .

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (Nyírkarász, Fő út 21.)

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2. Előterjesztés a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3. Előterjesztés a Nyírháló Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4. Tájékoztató Nyírkarász község Önkormányzatának 2013. III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5. Előterjesztés Nyírkarász község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6. Előterjesztés Nyírkarász község Önkormányzata 2014. évi ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, intézményi térítési díjairól, valamint az intézményi nyersanyagnormák megállapításáról szóló 2/2012.(IV.27.) rendelet módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

8. Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda Óvodavezetői álláshely meghirdetésére

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. november 11.

 

 

 

                                                                                                                                              Félegyházi Gábor

                                                                                                                                                   polgármester