Szelektív hulladékszállítás

SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 2017. évben

január 11, február 8, március 8, április 5,  május 3, május 31, június 28, július 26, augusztus 23, szeptember 20, október 18, november 15, december 13.

A szelektív hulladékot kizárólag a kiosztott 240 l-es kék színű szabvány gyűjtőedényből szállítják el, melybe az üveg kivételével valamennyi újrahasznosítható anyag elhelyezhető (műanyag, papír fém). Vegyes háztartási hulladékot, veszélyes és zöld hulladékot kérjük ne tegyen a gyűjtőedénybe mert ez csak kizárólag szelektív hulladék gyűjtésre szolgál, ellenkező esetben azt a közszolgáltató nem üríti ki. A vegyes háztartási hulladék elszállításának időpontja továbbra sem változott. Nyírkarász településen minden héten pénteken végzik a vegyes hulladék elszállítást és ártalmatlanítását.

Zöldhulladék gyűjtése: Társaságunk félévente ingatlanonként 4 db lebomló anyagból készült – és ezért kizárólag zöldhulladék gyűjtésére alkalmas – zsákot ad át az Önkormányzat részére, ahol az a lakosság számára térítésmentesen átvehető. A zsákokban összegyűjtött zöldhulladékot a lakosok a gyűjtést megelőző napon az Önkormányzat által kijelölt gyűjtőpontra kihelyezhetik, ahonnan azt az alábbi időpontokban szállítjuk el: január 2, január 16, április 10, május 15,  június 12, július 27, augusztus 14, szeptember 18, október 09, november 13. A januári két időpont a leszedett karácsonyfák összegyűjtésére szolgál, így azt kizárólag ezen időpontokban, a kuka mellé helyezzék ki.

Lomtalanítás: 2017. évben Társaságunk egy alkalommal, 2017. október 02-06. közötti időszakban végzi a lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, autógumit a lomok közé kirakni.

szelektiv2

Településükön a hulladék-közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező.

Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben a hulladék-közszolgáltatás számlája elhunyt nevére szól, abban az esetben írásban kérelmezze a név átírását a valós tulajdonosra vagy használóra. Amennyiben az ingatlan bármilyen okból lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem). A szüneteltetett időszak „érvényesítéséhez” utólag minden esetben közüzemi mérőóra állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tartalmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására) szükséges igazolnia, hogy az ingatlan lakatlan volt, ott fogyasztás nem történt. Amennyiben az ingatlan a következő évben is lakatlan, abban az esetben a szüneteltetés bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania. Egyéb év közbeni változást (számlázási ill. postázási név és cím) 15 napon belül kell bejelentenie.

A teljes szolgáltatás díja 2017. évben – hacsak jogszabály évközben másként nem rendelkezik – nem változik.

A hulladékszállítási díjat negyedéves rendszerességgel, 15 napos fizetési határidővel, utólag számlázza ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.). Valamennyi számlán tájékoztatják Önt az aktuális egyenlegéről. A hulladékdíj be nem fizetése esetén az NHKV Zrt. felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV).

 

Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni. A 2016. március 31-ig keletkezett tartozása esetén az ÉAK Nonprofit Kft.-vel részletfizetési megállapodást köthet, melyet a fizetési felszólítás átvételétől számított 15 napon belül van lehetősége írásban kérelmezni (a lenti elérhetőségeinkre címezve), azt követően a behajtási eljárást a NAV által elindítjuk. A megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni.

 

Bármilyen további hulladékgazdálkodást, ill. számlázást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához, mely a fejlécben szereplő telefonszámokon érhető el. (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről). Munkatársaink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére az alábbi ügyfélszolgálatokon:

 

 

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.                           4600 Kisvárda, Flórián tér 20.

            Hétfőtől – Szerdáig:  08:00 – 16:30                         Hétfő, Kedd, Csütörtök:       08:00 –           16:30

            Csütörtök:                  07:00 – 19:00                         Szerda:                                   07:00 – 19:00

            Péntek:                       08:00 – 12:00                         Péntek:                                   08:00 – 12:00

 

 

4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4.                                   4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.

            Hétfő, Péntek:                        07:30 – 11:30                         Hétfő:                                     07:00 – 19:00

            Kedd, Csütörtök:       12:00 – 16:00                         Kedd, Csütörtök:                   12:00 – 16:00

            Szerda:                       07:00 – 19:00                         Szerda, Péntek:                      07:30 – 11:30