Álláshirdetés

Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

A „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény 10.§ (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3) Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok 1. sz. melléklet 16. pont

Ellátandó feladatok:

Éves költségvetés és beszámoló készítése, a költségvetés és évközi módosításának testületi tárgyalásra történő elkészítése, a költségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, közreműködés a pénzügyi szabályzatok előkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási, számviteli, személyügyi feladatok.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–         Magyar állampolgárság,

–         Cselekvőképesség,

–         Büntetlen előélet,

–         Középfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő.

–         Önkormányzati, költségvetési gazdálkodásban szerzett- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

–         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

–         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Rutkai Katalin nyújt, a 06-45/495-001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1028/2011,. valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző

– Személyesen: Kovácsné Rutkai Katalin, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Község hivatalos honlapja- 2011. május 6.

– Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája- 2011. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.

—————————————————————————————————————–

Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény 10.§ (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Adó és vagyongazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű: 2011.06.01- 2013.04.23.-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3) Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok 1. sz. melléklet II./2. pont

Ellátandó feladatok:

Gépjárműadó megállapítása, könyvelése, behajtása, adómentességek, nyilvántartások vezetése, függő és átfutó tételek ellenőrzése, adók könyvelése, MÁK felé küldendő negyedéves beszámoló készítése, részvétel az év végi zárás és év eleji nyitási feladatokban, mérleg alátámasztásul szolgáló leltárak készítése, egyeztetés a főkönyvvel, vagyonkataszter program működtetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adózás, vagyongazdálkodás, településfejlesztés.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–         Magyar állampolgárság,

–         Cselekvőképesség,

–         Büntetlen előélet,

–         Középiskola/gimnázium,

–         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

–         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Adóügyi munkakörben szerzett tapasztalat- 1 év alatti szakmai tapasztalat,

– KIR rendszer használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Rutkai Katalin nyújt, a 06-45/495-001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1029/2011,. Valamint a munkakör megnevezését: Adó és vagyongazdálkodási ügyintéző.

– Személyesen: Kovácsné Rutkai Katalin, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Község hivatalos honlapja- 2011. május 6.

– Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája- 2011. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.