Amerikából érkezett adomány a nyírkarásziaknak

Nyírkarász lakóinak élete fenekestől felfordult az elmúlt pár napban, ugyanis különös vendég érkezett a községbe.

A hír egyszerre volt váratlan és hihetetlen, ugyanis az 1917. november 17-én Nyírkarászban született Dankó István úgy végrendelkezett, hogy az önkormányzat 250.000 amerikai dollárban, a római és a görög katolikus egyházközség 25-25.000 amerikai dollárban részesüljön.

Az ifjú István 12 éves korában hagyta el Nyírkarászt, Magyarországot és utazott Amerikába szülei után, ahol a szénbányában dolgozott, majd a Ford Motor gyárban. Felesége Papp Julianna volt, akivel két gyermeket neveltek Istvánt és Darlene-t. 1947-ben saját üzletet nyitottak „Danko Bar” neven, mellyel megalapozta jövőjüket és gondtalanul éltek. 1970-ben hazalátogatott lányával, igazgatója volt a William Penn Magyar Biztosító Társaságnak, valamint részese volt a Magyar Korona haza kísérő csoportnak. István nagyon büszke volt egész életében magyar származására, ezért gondolta úgy, hogy adományoz a községnek.

Dankó István lánya, Darlene férje segítségével teljesítette szeretett édesapja kérését és az önkormányzattal folytatott hosszas egyeztetés után 2013. október 13-án, vasárnap ellátogatott a településre.

Első útjuk az egyházközségekhez vezetett, délelőtt 9 óra 30 perckor a görög katolikus szentmisén, 11 órakor a római katolikus szentmisén tették tiszteletüket, ahol az egyházfők az adomány megköszönéseként megajándékozták Darlene-t és Szatmári Istvánt.

Ezt követően a település vezetősége vendégelte meg az adományozókat, magyaros ételekkel kínálta, valamint a lakosok keze által készített ajándékokkal örvendeztette meg őket.

Az ebéd után a végakaratnak megfelelően görög katolikus szertartás kíséretében Darlene Szatmári örök nyugalomra helyezte édesapja földi hamvait a községi temetőben.

Hétfő délelőtt a külföldről jött vendégek betekintést nyerhettek a karásziak mindennapjaiba, többek között látogatást tettek az óvodában, ahol a gyerekek érdeklődéssel vették körbe jótevőiket, majd megnézték a félkész állapotban lévő Művelődési házat, valamint a hivatal udvarában lévő gazdaságot.

Látogatásuk alkalmával feltérképezték az óvoda és a Művelődési ház épületének állapotát, hiszen Dankó István végakarata az volt, hogy adományát olyan épületek felújítására használja fel az önkormányzat, mely nagyban elősegíti a gyerekek fejlődését- kicsiktől a nagyokig-, hozzájárul a település népességmegtartó képességének alakulásához, ahol a rekreációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés adottá válik, továbbá a szabadidő kulturált környezetben való eltöltésének lehetősége megvalósulhat.

Az önkormányzatnak mindkét épületére van folyamatban lévő pályázata, melyek kedvező elbírálása esetén ezek kiegészítéseként kerül felhasználásra az adomány.

Darlene és István Szatmári elégedetten hagyta el a községet, ugyanis Dankó István akarata beteljesült, visszatért szülőfalujába, adományát pedig az önkormányzat a meghatározott céloknak megfelelően fogja felhasználni.

„Szívből kívánjuk, hogy Nyírkarász lakossága, gyermekek és felnőttek egyaránt szívesen fogadják és élvezzék majd az adományt. Kívánunk mindenkinek a legjobbakat, jó egészséget és büszke Magyarságot!”- nyilatkozta Szatmári István.