Bursa Hungarica 2012-ben is

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nyírkarász község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve idén is kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan.

Az ösztöndíjra jelentkezhetnek:

Azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják a tanulmányaikat.

A pályázat kötelező mellékletei:

– A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának határideje 2011. november 14.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati Adatlap

Pályázati kiírás