e-közigazgatás az építésügyben

Elektronikus ügyintézés, gyorsabb engedélyeztetés

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer. Az ÉTDR támogatást nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési alapeljárások, az alapeljárásokhoz kapcsolódó további eljárások, valamint a közigazgatási jogorvoslati eljárások elektronikus kezdeményezéséhez és lefolytatásához.

Az ÉTDR felhasználói:

• a kérelmező, az engedély iránti kérelmet benyújtó építtető,

• a tárgyi és a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak (tulajdonosok,haszonélvezők, stb.),

• az építtető által megbízott közreműködő szakemberek, szakértők (tervezők, felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök, vállalkozó kivitelezők, építésügyi igazgatási szakértők, stb.),

• az ügyben eljáró első- és másodfokú építésügyi hatóságok, szakhatóságok munkatársai,

• a hatóság(ok) által megbízott szakértő(k),

• a hatósági tevékenység felügyeleti tevékenységét ellátó szerv munkatársai,

• az ügyfélszolgálati pont(ok) munkatársai.

A támogatott eljárások:

• az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások (fő ügyviteli folyamatai: a kérelem nyilvántartásba vétele, a ténytartalom vizsgálata, ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról, szakhatósági állásfoglalás, hiánypótlási, felfüggesztési, kiadmányozási, stb. cselekmények, döntés), jogorvoslati eljárások,

• további eljárások (jogutódlás, engedély hatályának meghosszabbítása, hatósági bizonyítvány kiadása, kérelem módosítása, építésügyi (építésrendészeti) hatósági intézkedés iránti kérelem, stb.).

A kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően az ÉTDR felületén általános leírások segítségével tájékozódhat az eljárásokról és tudnivalókról. E tájékoztatók elérése nyilvános portálon történik.

A rendszer ezen felül interaktív segítséget nyújt az indítandó eljárás típusának kiválasztásában, illetve az eljárás indításához benyújtandó mellékletek meghatározásához és ellenőrzéséhez, valamint tájékoztatást ad a fizetendő illetékekről és szolgáltatási díjakról, melyek elektronikus fizetését a rendszer támogatja.

A kérelmező elektronikus dossziéba tölti fel a kérelmet és azok mellékleteit. A feltöltés történhet az ÉTDR online felületén, offline módon ÁNYK nyomtatványok használatával, személyes megjelenéssel az ügyfélszolgálati ponton, vagy postai úton – ez utóbbi két esetben a dokumentációt elektronikus adathordozóra írva kell mellékelni. A papír alapú mellékletek digitalizálása, és a digitalizált kérelem, valamint az elektronikus adathordozón érkező tervrajzok ÉTDR mappába másolása az ügyfélszolgálati ponton történik.

A kérelmező által benyújtott, átadott tervdokumentáció alapján, még az eljárás megindítása előtt lehetséges az előzetes szakhatósági vélemény beszerzése, ahogyan a közreműködő szervezeteknek (tervtanács, önkormányzat, stb.) is lehetősége van a tervdokumentáció alapján, a hozzájárulások, nyilatkozatok feltöltésére az ÉTDR dossziéba, így a személyes egyeztetések, sorbaállások elhagyhatók. A hatósági ügyintézés, az eljárás akkor kezdődik, amikor az ügyfél (személyesen, vagy az ügyfélszolgálati pont közreműködésével) el is indítja az eljárást. A kérelmező az ÉTDR-be belépve az eljárás során folyamatosan megtekintheti az eljárás aktuális állapotát.

A hatósági ügyintézés során az ügyintézők az ÉTDR-ben tárolt elektronikus adatok alapján döntenek. A közreműködő hatóságok egymás közötti kommunikációja, a döntés elkészítése, kiadmányozása az ÉTDR-ben történik, a hatóság felkérésére résztvevő szakértők szintén itt készítik el szakvéleményüket. A döntésről az ügyfél az általa meghatározott kapcsolattartási mód szerint (elektronikusan vagy papír alapon) értesül.

A rendszer készen áll az e-közigazgatás egyéb rendszereihez történő csatlakozásra is, így lehetővé válik többek között az illetékek és szolgáltatási díjak elektronikus fizetése, az elektronikus postai szolgáltatások igénybevétele, az ingatlan-nyilvántartási adatok elektronikus beszerzése és ellenőrzése, az elektronikus iktatással való szinkronizáció, a statisztikai adatszolgáltatások automatikus teljesítése.

A rendszer az új eljárásrendek bevezetésével egyidőben, 2013. január 1-jén indul.

A rendszer bevezetéséig a hatósági oldal szereplői számára oktatást, az érdeklődők számára nyílt napokat tart a projektgazda Belügyminisztérium. A helyszínek és időpontok az ÉTDR honlapján kerülnek meghirdetésre, ahol elektronikus tananyagok és ismertetők is elérhetőek, letölthetőek.

További információk: etdr.e-epites.hu