Fagykár támogatási kérelem augusztus 19-ig

Értesítjük a gazdálkodókat, hogy amennyiben termő gyümölcsterületére vonatkoztatva 2.sz. mellékleten bejelentett tavaszi fagykár mértéke a 70%-ot eléri vagy meghaladja, 2011. augusztus 19-ig a 0,3 ha meghaladó területére csekély összegű (de minimis) támogatást igényelhet.

Formanyomtatvány (N0300) beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.nyirkarasz.hu honlapról.

Kitöltési útmutató:

A kár mértékét a tárgyévi várható hozam és az előző 3 év hozamai átlagának viszonya alapján kell megállapítani.

Az őstermelőknek nem kell KKV kódot megadni!

A terület nagyságát 2 tizedes jegy pontossággal megadva (az egész szám középre, a tizedesek jobbra ütköztetve) kell beírni.

A nyomtatvány 3. oldalán lévő 5. pontban „tavaszi fagykár” megnevezést kell írni.

A 6. pontban a folyó év (2011) és az azt megelőző két évben igénybevett de minimis támogatásról minden esetben nyilatkozni kell. Eddigi felhasználás esetén, jogcím és pontos euro összeg bontásában.

A (napközbeni) telefonos elérhetőségét kérjük, feltétlenül adja meg. 

A kitöltött kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell leadni legkésőbb

2011. augusztus 16-ig (kedd),

mivel ezeket a megyei kormányhivatal kerületi állat- egészségügyi és élelmiszer- ellenőrző hivatal falugazdászának záradékkal kell ellátnia, mielőtt továbbítja a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához.

 

 Letölthető dokumentumok:

Támogatási kérelem nyomtatvány

MVH Közlemény