Gázártámogatásra hiánypótlás

Lejár a hiánypótlási határidő a nagycsaládosok részére adható gázárkedvezmény igénylésére beadott kérelmeknél.

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után családi pótlékban részesülnek – kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt, amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. február 28-ig eljuttatták a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához.

A Magyar Államkincstárhoz a fenti határidőig összesen 69204 kérelem érkezett be, a beékezett kérelmek feldolgozása közel száz százalékos.

Az elmúlt hét végén a Kincstár megkezdte a hiánypótlást igénylő ügyekben a hiánypótlási felhívások kiküldését. A hiányzó adatok pótlására a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számítva 8 nap áll az ügyfelek rendelkezésére.

A leggyakoribb hiánypótlási okok, hogy a kérelmező személye nem azonos a csatolt gázszámla fizetőjének személyével, vagy nem került a kérelemhez csatolásra az utolsó havi gázszámla. Hiánypótlásra szorulnak továbbá azok az EMFESZ szolgáltatóval szerződéses viszonyban álltak részéről benyújtott kérelmezők ügyei is, akik EMFESZ számlát csatoltak, mivel ez a számla már nem alkalmas a kedvezmény megállapításához.

Akik a hiánypótlási felhívás ellenére sem küldik meg a hiányzó adatokat a Kincstár Megyei Igazgatóságához, azok esetében a kedvezmény megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni, illetve a jogszabályok alapján el kell utasítani, így 2011. évre már nem vehetik igénybe a támogatást.

A kedvezménnyel, valamint a hiánypótlással összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.

2011. március 17.

Magyar Államkincstár