Gyógytestnevelés tanítására indul képzés

Kedves Pedagógus Kollégák!

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara 2013/2014. tanévben „GYÓGYTESTNEVELÉS TANÍTÁSÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOT” indít

A képzés célja: Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az alapszakokra épülő általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak gyermekek/tanulók prevenciós/korrekciós-és gyógytestnevelési feladatainak ellátására.

A jelentkezés feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, vagy korábban főiskolai szintű képzésben szerzett (óvodapedagógus, tanító, tanár) szakképzettség.

A jelentkezés formája: A szakirányú jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap és a csatolt oklevélmásolat.

A jelentkezési lap letölthető: http://www.degyfk.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes/pedagogusoknak

Megszerezhető szakirányú végzettség: Gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus.

Elhelyezkedési lehetőség: Nevelési-oktatási intézményekben, nevelési tanácsadóban, pedagógiai szakszolgálatnál, szociális gondozókban, önálló vállalkozásban.

Képzés kezdete: 2013. szeptember

Időtartama: 4 félév.

Költségtérítés díja: 110 ezer Ft/félév /részletfizetési lehetőség/

Jelentkezés: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Tanulmányi Osztályán az elekp@ped.unideb.hu e-mail címen, vagy az 52/560-005-ös telefon, Virágné Elek Piroska tanulmányi ügyintézőnél.

A képzéssel kapcsolatos egyéb kérdéseikkel keressék a szakfelelőst!

Szakfelelős: Andrásné Dr. Teleki Judit PhD főiskolai tanár

Elérhetősége: 06-20-920-5433 telefonon, vagy judit.teleki@startadsl.hu e-mail címen.

Miért indokolt a gyógytestnevelés tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítása?

A gyermekorvosi- és ortopédiai szűrővizsgálatok igen nagy számban mutatnak ki mozgásszervi elváltozásokat. Már az óvodáskorban megjelenik a lúdtalp mellett a hanyagtartás, amely idővel súlyos, sokszor visszafordíthatatlan gerinc-deformitássá is válik.

Az utóbbi évek felmérési adatai is azt mutatják, hogy az iskolaköteles gyermekek közel 50-60%-a tartásgyenge, 10-15%-ban pedig valamilyen testi elváltozás szenvedő alanya. Minden harmadik gyermek/tanuló túlsúlyos. Ugyancsak növekvő tendenciát mutat a belgyógyászati és egyéb betegségek megjelenése, az asztma, szív- és érrendszeri megbetegedések, anyagcserezavarok.

Ezek az elváltozások törvényszerűen hatást gyakorolnak a gyermek fizikai-és szellemi fejlődésére, teljesítőképességére, személyiségfejlődésére. Ezért is szükséges, már gyermekkorban megkezdeni az egészségkultúra megalapozását, a betegségek kialakulásának megelőzését.

A már kialakult mozgásszervi elváltozások és belgyógyászati panaszok csökkentését, és megszüntetését, csak szakmailag jól felkészült, speciális gyógytestnevelési ismeretekkel rendelkező pedagógus láthatja el.

Az országos átlagot tekintve igen alacsony a prevenciós és korrekciós feladatok ellátására felkészített gyógytestnevelési ismeretekkel rendelkező pedagógusok száma. Napjainkban pedig egyre nagyobb az igény arra, hogy a gyógytestnevelési feladatokat is az a pedagógus lássa el, aki az intézményen belül a napi tevékenységet is irányítja.

E speciális ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség a „Gyógytestnevelés tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak” indításával.

Bízunk benne, hogy a szak indításakor Önt is hallgatóink körében köszönthetjük.

Üdvözlettel:

Andrásné Dr. Teleki Judit PhD

főiskolai tanár, szakfelelős