Iskolai beiratás

A Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola intézményvezetője értesíti a tanköteles korú gyermekek szüleit, hogy az általános iskola első osztályába a beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:

2016.április 14. csütörtök 8.00-19.00 óráig

2016. április 15. péntek  8.00-18.00 óráig

A beiratkozás helye: Nyírkarász Váci Mihály Általános Iskola (iskolatitkári iroda)

 

A beiratkozáshoz szükséges:

– Az okmányiroda által kiadott diákigazolvány

– Óvodai szakvélemény

– Személyazonosító igazolvány

– Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– Szakértői Bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)

– Nyilatkozat (erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozóan)

– Nyilatkozat (szülői felügyelet gyakorlásáról)

– Határozat (gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, ill. hátrányos helyzetről)

– Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről