Magánfőzött párlat után jövedéki adót kell fizetni

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 73.§-a értelmében a jövedéki adókról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 3. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott adókból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg, kivéve a 64.§ (6) bekezdésében meghatározott adóból származó bevételt, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele.

A Jöt. 5. § (9) bekezdése szerint „a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el”.

Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000.- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. A Jöt. „átmeneti rendelkezések” 128/K. §-a kimondja, hogy „ha 2015. január1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentést…”.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőző bejelentéséről, valamint az adóbevallásról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. (Jöt. 67/A § (5) bekezdés).

Az előzőekben említett magánfőzői kötelezettségekre (desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentésre, illetve az adóbevallásra) központi nyomtatvány áll rendelkezésre.

A bejelentésre, illetve az adóbevallásra szolgáló nyomtatványok a 35/2008. (XI.31.) PM. rendelet 11. és 12. mellékletében találhatóak.

Nyíregyháza, 2015. január 7.

Dr. Teschmayer Gábor

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Főigazgatója

Letölthető dokumentumok:

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után