Meghívó vízgazdálkodási gyűlésre

MEGHÍVÓ

A Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat

2011. május 27-én 12.00 órai kezdettel

KÜLDÖTTGYŰLÉST tart.

melyre T. Címet, mint a Társulat küldöttjét a 2009. évi CXLIV. Tv. 25.§(1) és (2) bekezdése értelmében ezúton meghívóm.

Az ülés helye: VÁRDA ÉTTEREM (Kisvárda, Szent László út 12.)

Napirendi pontok:

1., Beszámoló a 2010. évi Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az intéző Bizottság 2010. évi munkájáról.

Előadó: Durbák Ferenc IB. Elnöke

2., Beszámoló a tűrsulat 2010. évi gazdálkodásáról, az éves beszámoló- mérleg- eredménykimutatása- megtárgyalása, elfogadása. Adózott eredmény felhazsnálása (eredménytartalékba történő átvezetése).

Előadó: Tóth László igazgató

3., Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010. évi munkájáról.

Előadó: Borkó Károly FB elnöke

4., A 2011. évi üzleti terv megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Tóth László igazgató

5., Tisztségviselők választása. (IB. Elnök, FB. Elnök, FB. Tag)

Előadó: dr. Forgács József a társulat jogi képviselője

6., Alapszabály módosítás: a 2011. évi XXII. Tv. Alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. És a 2009. évi CXLIV. Tv. Módosítása végett.

Előadó: dr. Forgács József a társulat jogi képviselője

7., Egyebek

– VTOSZ érdekképviseleti hozzájárulás összegének megszavazása: 660 eFt/év,

A vízgazdálkodásról szóló LVII. Tv. Értelmében az elkülönített vagyon a jegyzett tőke 8 %-a, azaz 32.113 eFt.

(lekötött tartalék: a közcélú vízgazdálkodási létesítmények (csatornák) nettó értékének 8 %-a. Jegyzett tőke: 401.416.252.- x 8 % = 32.113.300.- Ft.),

– Tisztségviselők tiszteletdíja: 1.200 eFt.

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel a Küldöttgyűlést 12.30 órára összehívom. Tájékoztatom, hogy az ismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérem a Küldöttgyűlésen feltétlen megjelenését, akadályoztatása esetén megbízottjainak részvételéről meghatalmazással gondoskodni szíveskedjék

Kisvárda, 2011. május 16.

Tisztelettel: Durbák Ferenc sk.

társulat elnöke