Mely élelmiszereket árulhatják?

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ élelmiszerlánc- biztonsági elnökhelyettese körlevelet adott ki a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos egységes eljárásrendről, vagyis az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről és bejelentéséről.

Eddigi tapasztalataik alapján az ügyfelek a bejelentő lapok kitöltésekor igyekeznek a lehető legtöbb termékkört megjelölni, figyelmen kívül hagyva tényleges lehetőségeiket és korlátaikat, valamint azt, hogy bizonyos termékkörök bejelölése számukra a későbbiekben milyen kötelezettségekkel jár.

A későbbi kellemetlenségek elkerülése végett a Hivatal elkészítette tájékoztatójukat (melyet lentebb olvashatnak) az MgSzH eljárásról, felmerülő költségekről és az esetleges következményekről.

Tisztelt Élelmiszer-vállalkozó!

Az Ön kereskedelmi tevékenység (ide értve a vendéglátást is) megkezdésére irányuló bejelentését- nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt- a jegyző az MgSzH területileg illetékes Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatala részére megküldi.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hatóságunk az első ellenőrzés során hibát vagy hiányosságot állapít meg, lehetőségünk van a törvényben (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv.) biztosított valamennyi jogkövetkezmény (intézkedések, bírság) alkalmazására.

A 2. és 3. esetben az eljárás összes költsége a vállalkozót terheli. Ezek:

– az ellenőrzéssel és határozathozatallal eltöltött minden megkezdett óráért 8.800,- Ft

– kiszállási költség (oda-vissza km x APEH norma x 9,- Ft.)

– postaköltség

– mintavételezés esetén a mintavétel költségei és a laboratóriumi vizsgálat díja

– egyéb- a közigazgatási eljárási törvény szerinti eljárási költség

– utóellenőrzés költségei

Felhívjuk figyelmüket, hogy bejelentésükben a forgalmazni kívánt termékköröket a valóságnak megfelelően, az üzlet adottságait, felszereltségét, rendelkezésre álló műszaki, technológiai feltételeket figyelembe véve jelöljék meg, hiszen a részleges megfelelés és a meg nem felelés bármely esete hatósági intézkedést, bírság kiszabását vonhatja maga után!

Az élelmiszerek forgalomba hozatala csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett történhet. Az élelmiszeripari vállalkozó elsődleges jogi felelőssége az élelmiszer-biztonság biztosítása!

Tájékoztatjuk az élelmiszer- vállalkozókat, hogy a 2010. július 01-én hatályba lépett rendelet alapján bizonyos élelmiszerek kizárólag az MgSzH- mint élelmiszerlánc- felügyeleti szerv- a tevékenységi hely szerint illetékes kerületi hivatala által kiadott külön engedély birtokában hozhatók forgalomba.

A külön engedélyhez kötött élelmiszerek listáját az alábbi táblázat tartalmazza:

Termékkör Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges.

Meleg-, hideg étel Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével.
Cukrászati készítmény, édesipari termék Azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére.
Hús- és hentesáru Friss hús*(Friss hús: olyan hús, amelyen nem végeztek más tartósítási folyamatot, mint hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás, beleértve a vákuum-csomagolt vagy a szabályozott nyomás alatt csomagolt húst.)
Hal Friss halászati termék, az élő hal kivételével*. (Friss halászati termék: egész vagy előkészített, feldolgozatlan halászati termékek, beleértve a vákuumban vagy módosított nyomás alatt csomagolt termékeket, amelyeken a hűtésen kívül semmilyen további, tartósítást célzó műveletet nem végeztek.)
Tej, tejtermék Nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék* (Nyerstej: tenyésztett állatok tejmirigyeiből kiválasztott tej, amelyet nem melegítettek 40 0C fölé, és azon nem végeztek semmilyen, ezzel egyenértékű hatással járó kezelést. Tejtermékek: feldolgozott termékek, melyek a nyerstej feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak.)
Egyéb élelmiszer Békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga*

* Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint.

Amennyiben Ön új élelmiszer- vállalkozást indít, vagy működő vállalkozását új telephellyel kívánja bővíteni, és a második oszlopban felsorolt termékek valamelyikének forgalmazását szeretné megkezdeni, kérelmet kell benyújtania a tevékenységi hely szerint területileg illetékes kerületi hivatalhoz.

(Külön engedély iránti kérelem benyújtásáról, illetve engedélyezéséről az útmutatót letöltheti itt!)

A külön engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek összege: 15.000,- Ft.

Az eljárásra irányadó határidő 22 munkanap.

Amennyiben ismételt helyszíni szemle megtartására van szükség az eljárás során, alábbi költségek is az élelmiszer- vállalkozót terhelik:

– az ellenőrzéssel és határozathozatallal eltöltött minden megkezdett óráért 8.800,- Ft

– kiszállási költség (oda-vissza km x APEH norma x 9,- Ft.)

– egyéb- a közigazgatási eljárási törvény szerinti eljárási költség

A külön engedély határozatlan idejű, visszavonásig érvényes!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az engedély megadását követően az engedély tartalmát minden változást köteles hivatalunk felé írásban bejelenteni!

A külön engedély módosításának díja- amennyiben a rendelet alapján nincs szükség új eljárás lefolytatására- 7.500,- Ft.

Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság