Pálinkafőzés otthon

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. szeptember 27-től otthon is lehet adómentesen párlatot előállítani. Az erre vonatkozó szabályokat lentebb olvashatja.

A párlat otthoni főzésének szabályai

Magánfőzésben a 18. életévét betöltött személy saját vagy vásárolt gyümölcsből évente, kizárólag személyes fogyasztásra 50 liter 86 fokos párlatot állíthat elő adómentesen (amely 86 liter 50 fokos, vagy 100 liter 43 fokos párlatnak felel meg). Ezen mennyiség felett, illetve ha a párlatot a magánfőző értékesíteni kívánja, meg kell fizetni a jövedéki adót, és az előállítást a vámhatóságnak három nappal korábban be kell jelenteni. A magánfőző által egy évben előállított párlat mennyisége nem haladhatja meg a 2 hektoliter tiszta szesz mennyiséget (azaz a 400 liter 50 fokos párlatot, melyből a fentiekben említett mennyiség adómentes).

Magánfőzést végezni legfeljebb 100 liter űrtartalmú lepárló berendezésben lehet, melyet a vámhatóságnak nem kell bejelenteni.

Amennyiben egy háztartásban több magánfőző él, akkor az adómentesen, illetve az adó megfizetésével előállítható mennyiségek egybeszámítandók (egy háztartásban akkor is csak 50 liter párlat állítható elő adómentesen, ha abban több magánfőző él, azaz az adómentes mennyiséget a háztartásban élő magánfőzők nem vonhatják össze).

Lepárló berendezést gyártani, értékesíteni kizárólag a vámhatóság engedélyével lehet.

A párlatot értékesíteni akkor lehet, ha a magánfőző kistermelőnek minősül, és megfizette a jövedéki adót, az értékesítés palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben és párlat zárjeggyel ellátva, a kistermelő saját gazdasága helyé folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely- szolgáltatás keretében történhet.

A bérfőzdékben előállított párlat után 50 literig nem kell megfizetni a jövedéki adót, az a fölötti mennyiségre a jövedéki adó 2010- ben 1380 forint, 1 liter 50 fokos párlat esetében.

A vámhatóság ellenőrzései során a jövedéki szabályokban meghatározottak teljesülését vizsgálja, így például a bejelentési kötelezettség teljesítését, a párlat értékesítésére, elidegenítésére vonatkozó szabályok betartását (például a párlat továbbra sem ajándékozható). A vámhatóság az előzőeken túlmenően a jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat tartalmazó – például a bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó- közérdekű bejelentések kivizsgálását is.

A részletes szabályok megismerése, illetve további információ érdekében látogasson el a Vám- és Pénzügyőrség honlapjára (http://vam.gov.hu), vagy keresse meg a területileg illetékes regionális ellenőrzési központjaikat, melyek címéről és egyéb információkról a helyi tarifával éjjel- nappal hívható Információs Központuknál, a 06-40- FINÁNC (06-40/346-262) telefonszámon érdeklődhet.