Pályázati kiírás

Nyírkarászi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarászi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munka, az Alapító Okiratban és a Pedagógiai Programban foglalt feladatok, tevékenységek ellátása.Tervezés, szervezés, a csoportban folyó nevelő-fejlesztő pedagógiai munka ellátása, segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz,

§         Képesítést igazoló okirat(ok) másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakatosné Szabadi Enikő nyújt, a 06-45-610-693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarászi Óvoda címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézmény vezetősége dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyirkarasz.hu – 2013. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.