Pályázati kiírás

Nyírkarászi Óvoda  

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarászi Óvoda

Óvodai pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusok munkájának segítése – Az óvodapedagógus irányításával részt vesz a csoport mindennapi életében, segíti a nevelő munkát, önállóan elvégzi a pedagógus által rábízott feladatokat. – Segít az étkezés lebonyolításában, a gyermekek gondozásában. – Séták, kirándulások, egyéb óvodán kívüli programok alkalmával segít a gyermekek kísérésében felügyeletében. • Felel a rábízott gyermekek testi épségéért, biztonságáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógiai asszisztens szakképesítés,

§         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

§         Óvodás, bölcsődés korú gyermekek gondozási, nevelési feladataiban korábban szerzett szakmai tapasztalat

§         Empátia, rugalmasság, alkalmazkodó képesség

§         Helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakatosné Szabadi Enikő nyújt, a 06-45-610-693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarászi Óvoda címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézmény vezetősége bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyirkarasz.hu – 2013. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.