Parlagfű bejelentő rendszer működése

A parlagfüves területek felderítése és azok számának csökkentése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából 2012-ben kifejlesztésre került egy ún. Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR).

A rendszer célja a hatósági eljárásban közreműködő szervezetek és a lakosság információáramlásának gyorsabbá és pontosabbá tétele. A rendszer különlegessége, hogy a megtett bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jussanak el. Ezzel biztosíthatóvá válik a hatósági intézkedések gyorsabb és zökkenő- mentesebb lebonyolítása.

A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, a helyi lakosság, a helyi társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt.

A rendszer a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/content/user/login.aspx címen közvetlenül elérhető. Továbbá a NÉBIH honlapján is kialakításra kerül egy olyan link, amely a bejelentő felületre irányítja az érdeklődőket.

A bejelentő felületen történt regisztrációt követően a bejelentő otthoni interneteléréssel vagy mobiltelefonról megteheti bejelentését.

Belterületen- amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget- úgy az ellenőrzés lefolytatására és a közérdekű védekezés elrendelésére a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a jegyző jogosult.

A fentieknek megfelelően a belterületi bejelentéseket a PBR az illetékes önkormányzatokhoz küldi.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a PBR 2013. július 1-től már fogadja az éles bejelentéseket és abban az esetben, ha az érintett terület belterületre esik, a bejelentést automatikusan továbbítja az illetékes önkormányzat elérhetőségére.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában tett lakossági bejelentést az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint az egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: panasztörvény) 141-143 §-ban foglaltak szerint kell kezelni.

A panasztörvény alapján, a bejelentést annak beérkezésétől számított 30 napon belül el kell bírálni, és a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről a bejelentőt tájékoztatni szükséges. A bejelentők a regisztrációval egyidejűleg tájékoztatást kapnak arról, hogy belterületre vonatkozó bejelentés esetén e-mail-ben kaphatnak visszajelzést.

Budapest, 2013. július 28.

Tisztelettel:

Szalkai Gábor

Vidékfejlesztési Minisztérium

főosztályvezető- helyettes