Parlagfű mentesítési felhívás

A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földhasználó, földtulajdonos köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan, fenntartani.


E határidő után helyszíni szemlék formájában fokozott ellenőrzések történnek a fertőzött területek felmérése érdekében. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést.

A község jegyzője közérdekű védekezés elrendelése mellett növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és az erősen allergizáló növény előfordulásának mértékétől függően 20.000-5.000.000 Ft terjed.

Tehát az adott év június 30. napja után a parlagfűvel fertőzött területek a tulajdonos minden előzetes értesítése nélkül közérdekű védekezés keretében lekaszáltathatók. A védekezés költségét illetve a kiszabott növényvédelmi bírságot azután a tulajdonos köteles megfizetni.

Írtsuk ki a parlagfüvet, hogy fellélegezhessünk!