Pirotechnikai termékek szilveszterkor

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Kormányrendelet az I. és II. pirotechnikai osztályba sorolt termékek hatósági engedély nélküli vásárlását, birtoklását és felhasználását teszi lehetővé magánszemélyek részére.

Az I. pirotechnikai osztályba sorolt termékeket az ún. játékos pirotechnikai termékeket (pl.: tortagyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó) a 14. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.

A nagyobb hatóanyag-tartalmú II. pirotechnikai osztályba tartozó ún. kis tűzijáték termékeket (pl.: római gyertya, tűzforgó, röppentyű, vulkán, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút, ) nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják.

Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és C tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen kizárólag pirotechnikus irányításával használható fel mindkét kategóriába tartozó termék. Mindkét pirotechnikai osztályra egyaránt vonatkozik, hogy tömegközlekedési eszközön használatuk tilos, ott a szállításuk is csak zárt csomagolásban történhet.

Bármely pirotechnikai osztályba tartozó petárda vásárlása, birtoklása, tárolása és felhasználása TILOS!

Petárdának minősülnek a lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel és késleltetővel szerelt, nem fémköpenyes, az esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást keltő pirotechnikai termékek, illetve azoknak telepet alkotó változatai.

A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani. A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis tűzijáték terméket a forgalmazónak január 5-ig vissza kell szállítani. A forgalmazó az I. és II. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket is köteles térítés nélkül visszavenni. A forgalmazó köteles a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről jól látható helyen írásban tájékoztatni.

Honnan vásároljunk pirotechnikai terméket és miből állapíthatjuk meg, hogy az I., vagy II. pirotechnikai osztályba tartozik?

• Pirotechnikai termék forgalmazására kizárólag az a gazdálkodó szervezet jogosult, amely erre a tevékenységre a forgalmazás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságtól engedélyt kapott, vagy a játékos pirotechnikai termék forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt munkanappal bejelentette a forgalmazás (az üzlet működési) helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. Magánszemély tehát az ország területén jogszerűen ilyen szervezetektől vásárolhatja meg a termékeket.

• Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét, hogy vásáron és piacon az I. osztályba tartozó pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható, a II. osztályba tartozó pirotechnikai termék még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható forgalomba.

A pirotechnikai termékek legális helyről történő beszerzése garanciát jelent azok biztonságos működésére, a visszavételezésre, illetve arra, hogy a vásárló szakembertől kap információt a biztonságos elműködtetésre vonatkozóan!