Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülők támogatása

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülőket, hogy 2020. november hónapra járó
pénzbeli támogatás kiosztása:
2020. november 25. napján (szerda) 8.00 – 15.00 óráig,
valamint 2020. november 27. napján (péntek) 8.00 – 12.00 óráig
történik a Polgármesteri Hivatalban.
Az átvételhez szíveskedjen magával hozni személyazonossági igazolványát!
Amennyiben nem a kérelmező veszi át a pénzbeli támogatást, úgy az átvételhez MEGHATALMAZÁS szükséges!