Tájékoztatás a hulladékszállítási díjfizetésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2010. IV. negyedévi (október, november, december havi) hulladékszállítási díjak számlázása, illetve megfizetése az alábbiak szerint történik:

A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladataként határozta meg az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését és fenntartását. A közszolgáltatói feladatok elvégzésére az önkormányzat társaságunkat jelölte ki.

Az ingatlantulajdonos és szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás kötelező igénybevételének ténye hozza létre, így a lakossági szilárd hulladékszállítást az ingatlantulajdonosoknak nem kell kérnie, egyénileg megrendelnie és szerződést kötnie.

A hulladékszállítási díj számlázása a Polgármesteri Hivatal által- számlázás előtt- megadott lista, és a Képviselő Testület által elfogadott díj alapján; negyedévente, utólag történik. A számlák legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig elkészülnek és a díjbeszedő részére kiadásra kerülnek. A fizetési határidő a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja.


A hulladékkezelési számla díját közvetlenül, a cégünk által felhatalmazott- megbízólevéllel rendelkező- díjbeszedő útján szedi. Nyírkarász község területén Jenei Csilla alvállalkozó által a hulladékbeszedési díj beszedésére felhatalmazott személy: Kótai Gézáné, Nyírkarász, Földvár út 14/a szám alatti lakos. A megbízott személyesen járja végig azon ingatlanokat, amely ingatlantulajdonosok részére számla készült. Amennyiben a beszedési kísérlet sikertelen volt, értesítést hagy, hogy a befizetésnek mikor és hol lehet eleget tenni. A fizetési határidő lejártát követően a díjbeszedőnél számla nem marad, azokat visszajuttatja cégünkhöz.

Hivatkozott törvény értelmében a fizetési határidőig nem fizető ingatlantulajdonosok esetében követelésünket egy kintlévőség kezelő cégnek adjuk át, aki a fizetési felszólítások kiküldésével újabb lehetőséget biztosít a díj befizetésére, annak többletköltségével együtt, amely a törvény szerint a lakost terheli. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, melynek behajtását cégünk a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.

Amennyiben a számlázást érintő változás történik, különös tekintettel az ingatlantulajdonost érintő névváltozásra, beköltözésre, elköltözésre és elhalálozásra a lakosoknak bejelentési kötelezettségük áll fent a Polgármesteri Hivatal felé. A változásokat minden esetben előre kell bejelenteni, mivel a visszamenőleges hatállyal leigazolt (előző időszak számláit érintő) változásokat nem áll módunkban elfogadni.

A számlázással és díjbeszedéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb kérdéseikre a továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeinken:

Levél: Nyír- Flop Kft. 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 121.

Tel, Fax: 42/508-900

Nyír-Flop Kft.