Tájékoztatás a nitrátos adatszolgáltatásról

Tájékoztató a 2009/2010-es gazdálkodási évre vonatkozó nitrátos adatszolgáltatásról

Az 59/2008. (IV.29.) számú FVM rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdálkodási évre vonatkozóan (2009. szeptember 1- 2010. augusztus 31.) az adatszolgáltatást a rendelet 6. számú mellékletében szereplő adatlapon kell benyújtani 2010. december 31-ig, a tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatósághoz.

A rendelet 10. §-ban előírt adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra vonatkozik, illetve a nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is vonatkozik.

A nitrátérzékeny területek a 27/2006. (II.7.) számú Kormányrendeletben kerültek meghatározásra, illetve a területeknek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről a 43/2007. (VI.1.) számú FVM rendeletben lehet tájékozódni. Ez utóbbi rendeletnek a mellékletében a nitrátérzékeny területek által érintett települések szerinti bontásban vannak felsorolva.

Egy adott blokk nitrátérzékenysége kikereshető és térképen megtekinthető a www.mepar.hu és www.mvh.gov.hu (MEPAR blokk kereső) oldalon is.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapot és kitöltési útmutatót az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú melléklete és annak függeléke tartalmazza. A jogszabály hatályos szövege megtekinthető www.mhk.hu „ingyenes jogszabály- szolgáltatás” oldalán.

A www.mgszh.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok oldalon található program segítségével lehetőség van az adatlap számítógépen történő kitöltésére, majd ügyfélkapun keresztül történő elektronikus, vagy kinyomtatás utáni hagyományos módon történő megküldésére.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szabályait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) számú FVM rendelet határozza meg. E magatartás kódex nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra nézve kötelező.

Szabolcs- Szatmár-Bereg megye vonatkozásában az adatlapokat a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának címére kell eljuttatni (4400 Nyíregyháza, Kótaji út 33.; e-mail: ntsz@szabolcs.ontsz.hu ; Telefon/fax: 42/508-454).

Adatszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az MgSzH növényvédelmi és talajvédelmi felügyelőinél, valamint a falugazdászoknál kérhető.