Téli fagykár bejelentése

2012. március 10-ével lépett hatályba a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet, ami az agrárkár-enyhítési rendszer részletszabályait határozza meg.

A kockázatkezelési közösségnek ezentúl minden olyan mezőgazdasági termelő kötelezően tagja lesz, aki az MVH-hoz benyújtandó egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be:

– legalább 10 hektár szántóföldi kultúra, vagy

– legalább 5 hektár szántóföldi zöldség, vagy

– legalább 1 hektár ültetvény, vagy

– együttesen legalább 10 hektár szántóföldi kultúra (zöldség / egyéb) és ültetvény, vagy

– együttesen legalább 5 hektár szántóföldi zöldség és ültetvény.

A fentieknél kisebb termőterülettel rendelkezők az önkéntes csatlakozási szándékról az egységes kérelemben tehetnek nyilatkozatot. A csatlakozást önként választók hároméves időtartalomra vállalnak tagságot.

Változott a kárenyhítési hozzájárulás mértéke is, aminek következtében az állami támogatás összege is emelkedik. Az új kárenyhítési hozzájárulási egységösszegek az alábbiak:

– ültetvény esetében 3000 Ft/ha;

– szántóföldi zöldség esetében 3000 Ft/ha;

– egyéb szántóföldi kultúrák esetében 1000 Ft/ha.

Az MVH minden évben július 15-éig határozatban értesíti az érintett termelőket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről.

2012-től a kárenyhítési hozzájárulásként megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó határidő a tárgyév szeptember 15. napja. Továbbra is nagyon fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH-hoz történő beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására!

Bővül a figyelembe vehető káresemények köre. Az aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár mellett, ezentúl viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár alapján is lehet majd kárenyhítő juttatást igényelni. Fontos változás, hogy belvízkár alapján öt egymást követő évben legfeljebb három alkalommal vehető igénybe kárenyhítő juttatás.

A jövőben kiemelkedő fontossággal bír a piaci biztosítási jogviszony megléte! Azok a termelők, akik az üzemszintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, csak az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatás felére lesznek jogosultak.

A kárbejelentést legkésőbb a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napon meg kell tenni a bejelentőlapon, amit a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani!

Fontos átmeneti rendelkezés, hogy a 2011. november 1. és a 2012. március 10. közötti időszakban bekövetkezett káresemények bejelentésére 2012. március 26. napjáig van lehetőség!

Az új mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők az MVH honlapján.

Nyomtatványt kérjen a Polgármesteri Hivatalban!

Falugazdászok