testületi ülés

Nyírkarász Község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 221-17/2015.

MEGHÍVÓ

 

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján  2015. december 29.-én (kedd) 17.00 órakor tartandó testületi ülésre összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő terem

 

Napirendi-javaslat

 

  • Előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

  • Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 6/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

  • Nyírkarász Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: Matyi Andrásné jegyző

 

  • Előterjesztés a Képviselőtestület 2016 évi üléstervére

Előadó: Szalmási József polgármester

 

  • Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanok értékesítésre való kijelölésére

Előadó: Szalmási József polgármester

 

  • Előterjesztés a Váci Mihály Általános Iskola intézményvezető-helyettesi pályázat véleményezésére

Előadó: Szalmási József polgármester

 

Egyebek

Zárt ülés keretében:

 

  • Előterjesztés a rendkívüli települési támogatási kérelmek döntésére

Előadó: Szalmási József polgármester

 

Nyírkarász, 2015. december 23.

 

 

 

Szalmási József

                                                                                                polgármester