Munkaügyi ügyintéző

Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal

Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.01.25. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munkaügyi dokumentumok elkészítése, átsorolások, kinevezések, munkaügyi statisztikák elkészítése, távollétek nyilvántartása, szabadságok kezelése, számfejtés, jogszabályi változtatások figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, Szakképzési Centrummal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         45/2012 (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a megkéréséről Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok A pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, hogy azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matyi Andrásné nyújt, a 06-45-610-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1344/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.
 •         Személyesen: Sztankuláné Mándoki Klaudia, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor. A jegyző fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.nyirkarasz.hu – 2016. január 4.
 •         Nyírkarász Polgármesteri hivatal hirdetőtáblája – 2016. január 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.