Óvodapedagógus

Nyírkarászi Óvoda

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarászi Óvoda

                                                                                                   Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.01.25. – 2019.01.25. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munka, az Alapító Okiratban és a Pedagógiai Programban foglalt feladatok, tevékenységek ellátása.Tervezés, szervezés, a csoportban folyó nevelő-fejlesztő pedagógiai munka ellátása, segítése .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Óvodapedagógus,
  •         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség
  •         Fényképes szakmai önéletrajz, Képesítést igazoló okirat(ok) másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása, Nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benkő Miklósné nyújt, a 06 30 228 8041 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarászi Óvoda címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1344/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézmény vezetősége dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.nyirkarasz.hu – 2016. január 4.
  •         Nyírkarász Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2016. január 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.